VKE

Innhold

VKE forventer fortsatt høy aktivitet i 2018

Tall og fakta, Medlemskap

Publisert

Klimamarkedet knyttet til bygg i Norge. Kilde: Prognosesenteret

VKE Markedsrapport 1/2018 for klimamarkedet er sendt ut til medlemsbedriftene. Rapporten gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS.

Klimamarkedet forventes å ha en omsetning på om lag 11,5 milliarder kroner i 2018. I tillegg omsettes det i størrelsesorden et par mrd. kroner innen dagligvarekjøling og prosesskjøling i industrien.

Stabilt høyt nivå i 2018
Det ble utført klimaarbeider tilknyttet bygg for om lag 11,5 mrd. kroner i 2017, som er en økning på hele 7,2 % fra året før, målt i faste priser. Veksten ventes å ta seg ned i år, med en marginal nedgang på 0,2 %, som gjør at markedet holder seg på samme nivå som i 2017. I 2019 venter vi at veksten tar seg opp igjen til 4,9 %, mens det i 2020 ikke ventes noe ytterligere vekst. Til tross for store variasjoner i veksten i prognose-perioden 2018-2020, blir aktivitetsnivået i 2019 og 2020 liggende om lag 4,6 % over 2017-nivået.

Nye bygg bidro til den sterke veksten i fjor
Som ventet ble 2017 et meget bra år for klimamarkedet og var i all hovedsak drevet av høy nybyggaktivitet. Det var både nye boligbygg og yrkesbygg som bidro til den sterke veksten i fjor.

Lavere igangsetting av boliger i 2018
I 2018 blir derimot vekstbidraget fra nybygg-segmentet negativt. Dette skyldes at vi venter lavere igangsetting av boliger, kun 30 000 nye enheter i 2018, og en svak igangsetting av nytt yrkesbyggareal i fjor. Foruten offentlig yrkesbygg som står for store deler av veksten i klimamarkedet i 2019, bidrar nybygg-segmentet i liten grad til vekst i klimamarkedet i resten av prognose-perioden.