VKE

Innhold

Ny medlemsfordel: Advokatforsikring for entreprenørbedrifter

Medlemskap

Publisert

– VKE er opptatt av at våre medlemmer ikke skal ta unødig økonomisk risiko i prosjekter, sier daglig leder Thor Lexow. Det kan du unngå med den nye advokatforsikringen.

Den nye advokatforsikringen er skreddersydd for VKEs entreprenørbedrifter.
– Vi ønsker å bidra til at våre medlemmer slipper å betale timepris, enten de bare søker råd, eller trenger advokathjelp i domstolene, poengterer Lexow. Advokatforsikringen retter seg mot entreprenørbedrifter med inntil 50 ansatte, og dekker rettsområdene entrepriserett og kontraktsrett.

Dette dekker forsikringen
Forsikringen gir deg følgende dekning:

  • Advokathjelp gjennom hele saken, fra innledende råd, i korrespondanse og forhandlinger, og om nødvendig til prosessen er avgjort i domstolene.
  • Dekning av juridiske kostnader inntil 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet
  • Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
  • 10 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år
  • Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter

Forsikringen gjelder kun entreprenørbedrifter med inntil 50 ansatte registrert på hovedorganisasjonsnummeret inkludert underenheter i Brønnøysundregistrene.

Brev til alle kvalifiserte
– VKE-bedrifter som kvalifiserer til ordningen får i disse dager et brev i posten, opplyser Lexow. Avtalen er kollektiv med reservasjonsrett (krever minimum 50 % tilslutning fra VKE-medlemmer). Forsikringspremien betales av det enkelte medlem som faktureres årlig av VKEs Servicekontor, første gang i januar 2020. Forsikringen er gratis ut 2019. Se brosjyren for priser og mer informasjon og fullstendige forsikringsvilkår på help.no/vke.

VKE Help Advokatforsikring_brosjyre WEB.pdf