VKE

Innhold

Dette betyr sirkulær økonomi i praksis

Næringspolitikk, Klima og miljø

Publisert

BNLs miljøforum har sett på hvilke tiltak som må iverksettes i bygg, anlegg og eiendom for å bidra til sirkulær økonomi og dermed få ned ressursbruk.

Sirkulær økonomi i byggenæringen er i vinden om dagen, men det er ofte vanskelig å få tak i hva den sirkulære økonomien egentlig betyr for egen virksomhet.
– BNL så behovet for å sette den sirkulære økonomien inn i et system som bransjene og bedriftene kan kjenne seg inn i. Analysen omfatter hele verdikjeden fra produksjon av byggevarer til avhending av bygg og anlegg, sier Rannveig R. Landet, direktør for miljø- og energipolitikk i BNL.

Formålet med analysen er å bli konkret på hva sirkulær økonomi innebærer for vår næring, og peke på hvilke tiltak vi må jobbe med i tiden framover. Det er mye å ta tak i dersom vi fortsatt skal ha økonomisk vekst i produksjonen, og samtidig redusere ressursbruk.
– I dag følger ressursbruk og økonomisk produksjon samme vekstkurve i Norge, poengterer Landet.

Avfalls- og ressurspyramiden
Ifølge Landet har arbeidet bidratt til å bevisstgjøre hva som må hensyntas i den sirkulære økonomien og hvem som bør ta et hovedansvar for å utføre de ulike tiltakene. Analysen har tatt utgangspunkt i avfalls- og ressurspyramiden, og tiltakene er merket med farger som viser hvor de hører hjemme i pyramiden. Jo høyere opp i pyramiden, desto viktigere er tiltaket ressurs- og miljømessig.
– Mye av dette har vi jobbet med lenge, men vi har utvidet arbeidsområdet og ser på ulike miljø- og samfunnsforhold i sammenheng. Tanken er at BNLs 15 bransjeforeninger skal jobbe videre med sine viktigste utfordringer og at vi sammen kan ta tak i det som må gjøres i felleskap.

Foreløpig er BNLs analyse å finne i en presentasjon som viser system, tiltak, overordnet miljømessig rangering og ansvar for tiltak.

Samarbeid nødvendig
Neste skritt vil, foruten å gå iverksette handlinger knyttet til selve tiltakene, å videreutvikle og gå i dybden av selve analysen.

– Vi vil se på hvordan vi skal samarbeide og med hvem. BNL har allerede et godt samarbeid med mange aktører gjennom arbeidet med Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. Dette skal fortsette, men arbeidet med sirkulær økonomi er mye mer omfattende og krever en ny tilnærming til problemstillingene, sier Landet.

Analysen peker på hva byggenæringen selv må gjøre.

– Det er også åpenbart at vi trenger ett eller flere koordinerte utviklings- og kompetanseprogram for en sirkulær økonomi samt forskning. I tillegg trenger vi bevisste og kompetente bestillere og myndigheter som legger til rette. Utvikling av en bærekraftig byggenæring er sentral for at Norge skal bli et sirkulært samfunn, avslutter Landet.

 

BNLs miljøforum består av representanter fra BNL og BNLs bransjeforeninger:
Boligprodusentene, Byggevareindustrien, Byggmesterforbundet, EBA, MLF, NAML, Norsk Eiendom, Rørentreprnørene Norge, Norske Murmestres Landsforening, Norske Trevarer, Norsk Utleieforening, Takentreprenørene s Forening, Treindustrien, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

Last ned rapporten her.