VKE

Innhold

Ny lab for byggautomasjon på Saltdal videregående

Fungerende fylkesordfører Knut Petter Torgersen og nestleder i elevrådet Ida Erikstad Nilsen. Foto: Trond-Erlend Willassen

Fungerende fylkesordfører Knut Petter Torgersen og nestleder i elevrådet Ida Erikstad Nilsen klippet torsdag snoren for den nye byggautomasjons-laben på Saltdal videregående skole.

– Det er veldig gledelig å kunne være med på åpningen av dette tilbudet, som Saltdal videregående skole er alene om i Nordland. Nå får elevene oppdatert kunnskap på feltet byggautomasjon, som vil gjøre dem bedre rustet til å møte yrkeslivet. Fagfeltet er i sterk vekst og det er veldig gledelig at næringslivet selv har bidratt med kunnskap og kompetanse for å få til dette tilbudet, sier fungerende fylkesordfører Knut Petter Torgersen. Han legger til at utdanningsavdelingen har bidratt med 840 00 kroner i utstyrsmidler til de videregående skolene, for å få realisert prosjektet.

Testrigg
Faglærer Gunnar Johansen forklarer hvordan byggautomasjonslaben funker:

– Kort fortalt er det en testrigg for styring av varme og ventilasjon i bygg. Selve utstyret med sine styringenheter står i en egen etasje, mens vi har bygd en test-prøveleillighet under, hvor elevene får øvd seg på planlegging og montering av varme- og ventilasjonsanlegg i bygg. Her ligger det an til at elevene kan få god kunnskap i alle deler av faget, sier han.

Prøveleilligheten skal også fungere som fagprøve-lokale for lærlingene.

Åpen dør for bedrifter
Johansen understreker at laben ikke bare kommer elevene til gode.

– Bedrifter og fagmiljø er også velkommen hvis de ønsker å bruke den til produkttesting eller gjennomføre samarbeidsprosjekt med oss. Vi er ellers veldig glad og takknemlig for hjelp fra næringslivet i arbeidet med å realisere labben, blant annet fra ESAVE som har delt av sin kompetanse for å få dette til.

Bidrag til grønt skifte
Rektor ved Saltdal videregående skole Trine Kristensen sa under sin åpningstale at skolen over år har jobbet med å få en tilpasning av utdanningstilbudet Automasjon vg2 og vg3 mot nettopp faget byggautomasjon. Det har de gjort for å gjøre skolen mest mulig fremtidsrettet. Fra neste år vil ventilasjonsteknikker bli et eget fag inne videregående opplæring i Norge.

-Den fagkunnskapen vi nå kan tilby blir mer og mer ettterspurt. I et samfunn der kravene til energieffektivitet, energistyring og minst mulig energiavtrykk blir stadig viktigere, kan utdanningen her på Saltdal videregående innen byggautomasjon bidra til det grønne skiftet i Nordland, sier Kristensen.

– Look to Nordland
Administrerende direktør i bransjeforeningen VKE, Thor E. Lexow, var i en tale under åpningen full av lovord om satsingen på byggautomasjonslaben.

– Fagene knyttet til elektro er i sterk vekst og det vil bli behov for stadig flere lærlinger og fagarbeidere innen automatiserings-, kuldemontør- og ventilasjonsteknikkfaget. Her på Rognan har man nå bygd en flott arena som både elever, lærlinger og næringslivet vil ha stor felles nytte av i framtiden. Dette er et eksempel til etterfølgelse for resten av landet – her er det bare å si «Look to Nordland"!

Foto: Trond-Erlend Willassen

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.