VKE

Innhold

Bytt ut varmepumpa på en miljøvennlig måte

F-gass, Kulde, Energi, Klima og miljø

Publisert

Illustrasjon: NHP-nettverkets brosjyre "Bytte varmepumpe?"

Brukte varmepumper skal resirkuleres akkurat som annet elektrisk avfall. Men fordi de inneholder gass, må de demonteres av en installatør som er F-gass-sertifisert. Nå har NHP-nettverket sammen med VKE og andre aktører laget film og brosjyre til forbrukere som skal bytte ut varmepumpa.

Markedet for utskifting av luft-til-luft-varmepumper vokser kraftig, og Prognosesenteret forventer at det vil bli flere utskiftinger enn nye installasjoner i 2022. Dermed skal et stort antall varmepumper med HFK-gass demonteres i tida framover.

– Vi er opptatt at både gassen og varmepumpene blir trygt håndtert og godt tatt vare på slik at mest mulig kan gjenbrukes, understreker Rannveig Ravnanger Landet, direktør i Byggenæringens Landsforening og leder av NHP-nettverket (nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall).

Ta ut gassen tidligst mulig
Filmen oppfordrer forbrukere til å kontakte F-gass-sertifiserte installatører når varmepumpa skal byttes ut.

– Gassen tappes forsvarlig og resten av varmepumpa skal leveres inn i el-retursystemet. Da kan flest mulig av komponentene gjenbrukes eller gjenvinnes og fortsatt gjøre nytte, sier Landet.

Statlig refusjon for brukt F-gass utgjør ca. 1100 kr per luft-til-luft-varmepumpe, men du må betale et behandlingsgebyr for å levere hos avfallsmottak.

Inn i sirkulærøkonomien
– Gassen tappes forsvarlig og resten av varmepumpa skal leveres inn i el-retursystemet. Da kan flest mulig av komponentene gjenbrukes eller gjenvinnes og fortsatt gjøre nytte, sier Landet. Varmepumper inneholder blant annet kobber som det er viktig å gjenvinne.

Filmen og brosjyren om å bytte varmepumper er laget av NHP-nettverket i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall, Norsk Varmepumpeforening, VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, Miljødirektoratet, Stiftelsen Returgass, Renas og Direktoratet for byggkvalitet.

Last ned brosjyren her:

Norsk: NHP-brosjyre-v1.0-nor.pdf

Engelsk: NHP-brosjyre-v1.0-eng.pdf

Flere nyheter