VKE

Innhold

Si ditt om forslag til læreplaner

Nå er det åpent for å kommentere læreplaner for ventilasjonstekniker og kuldemontør.

Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående skole fra 2021. Nå er forslagene til læreplaner for ventilasjonstekniker og kuldemontør på innspillsrunde fra 20. juni til 1. september. Planene skal på endelig høring fra 15. desember 2019 til 15. mars 2020 og fastsettes av Kunnskapsdepartementet august 2020.

Læreplangruppen for VKE-fagene i Vg2 blir ledet av Henning Friis i Luftkvalitet AS, som også sitter i VKEs styre. I læreplangruppene for Vg3 leder Pål Haukeland i Therma Bergen AS arbeidet med Kulde- og varmepumpemontørfaget og Henning Friis leder arbeidet med Ventilasjonsteknikkfaget. Gruppene har med stor deltagelse fra VKE-medlemmer jobbet for at kompetansemålene i læreplanene svarer til bransjen behov og forventninger til fremtidens fagarbeidere på ventilasjon og kulde, i tråd med fagfornyelsen. Spesielt viktig har det vært å få inn kompetansemål knyttet til elsikkerhet og arbeid på maskiner i henhold til maskinforskriften.

Nytt for læreplanen er at Vg2 skal inneholde kompetansemål for det nye programfaget Ventilasjonsteknikk i tillegg til Kulde- og varmepumpeteknikk. Dette betyr at elevene som velger Kulde- og varmepumpemontørfaget i Vg3 også får kunnskap innen ventilasjonsteknikk og at elevene som velger Ventilasjonsteknikerfaget i Vg3 får kunnskap i kulde- og varmepumpeteknikk. For å sørge for at elevene får nok fordypningskunnskap i Vg3 vil det bli utvidet læretid med restteori spesialisert innenfor enten kulde eller ventilasjon.

– Med de nye læreplanene vil bransjen få utdannet høyt kompetente fagarbeidere som imøtekommer fremtidens krav til miljø, sikkerhet og lønnsomhet, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE. Han opplyser at læreplan gruppene har søkt om å utvide opplæringstiden for ventilasjonstekniker og kuldemontør med et halvt år for å dekke kompetansemålene i nye læreplaner.

Her kan du lese læreplanene og gi innspill:

 

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 2. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 3. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.

 4. Fagutdanning og sertifisering, Kulde

  Bill.mrk: Læreplass søkes

  Koronakrisen har gjort at mange av VKEs medlemsbedrifter har krevende økonomi om dagen, det er også mange som er bekymret for tiden fremover. Men nå er det mange elever som skal ha opplæring i bedrift og som søker læreplasser. Bransjen kan gå glipp av mange gode fagarbeidere om vi ikke finner læreplasser til elevene.

 5. Medlemskap, Lover og forskrifter

  Gode råd til deg som nylig har ferdigstilt eller står midt i prosjekter

  For mange entreprenørbedrifter har koronakrisen ikke bare ført til økonomisk hodebry, men også brakt med seg en del juridiske problemstillinger. Her får du gode råd dersom du nylig har ferdigstilt eller står midt i prosjekter som har blitt påvirket av krisen.

 6. Medlemskap, Lover og forskrifter

  Fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger

  For mange entreprenørbedrifter har koronakrisen ikke bare ført til økonomisk hodebry, men også brakt med seg en del juridiske problemstillinger. Her får du fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger i dag.