VKE

Innhold

Er gjenbruk av kuldemedium en løsning?

F-gass, Kulde

Publisert

Foto: Honeywell

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å etterfylle med nytt R507A og R404A (GWP > 2500) på kuldeanlegg med mer enn 10 kg fyllingsmengde. Betyr dette at kuldeanlegg med større fyllingsmengder må skrotes eller modifiseres etter en lekkasje?

Myndighetenes løsning på problemet er å åpne for etterfylling med brukt kuldemedium, men er dette virkelig en mulighet? VKE har dykket inn i regelverket for å gi bransjen en avklaring.

To typer brukt kuldemedium
Den reviderte F-gassforordningen skiller mellom to typer brukt kuldemedium, regenerert og gjenbrukt. Regenerert er kuldemedium renset til samme kvalitet som nytt. Brukt kuldemedium for gjenbruk skal også renses, men verken kvalitet eller metode er nærmere definert i forordningen.

Regenerert HFK
Regenerert HFK er produsert fra brukt kuldemedium. Utgangspunktet er brukt HFK av god kvalitet, som er renset for fuktighet, olje, luft og andre forurensninger. Fordi avgift allerede er betalt for det opprinnelige innkjøpet, vil regenerert HFK være avgiftsfritt. Det kan selges og påfylles i alle anlegg av F-gass-sertifiserte bedrifter. Den store ulempen er at ingen produserer dette i Norge, og eksport/import til f.eks. Eco Scandic Oy i Finland er sannsynligvis en komplisert affære med Toll- og Miljødirektoratet.

Hva med gjenbrukt HFK?
Gjenbrukt kuldemedium er brukt kuldemedium som er tappet fra et kuldeanlegg og renset for gjenbruk. Normalt renses kuldemediet for olje, fuktighet, syrer og annen forurensning, men det oppfyller ikke samme strenge krav som for regenerert HFK. Altså gis det heller ingen garanti mot at gjenbruk ikke kan føre til skader og havarier. Den svenske bransjeforeningen SKVP fraråder etterfylling med gjenbrukt kuldemedium, først og fremst på grunn av konflikten som kan oppstå i tilfelle kuldeanlegget havarerer etter påfylling. Siden vi foreløpig ikke har tilgang på regenerert HFK i Norge så kan gjenbrukt HFK være en løsning for anlegg med kort restlevetid og der anleggseier er innforstått med at kuldeentreprenøren ikke gir noen garanti.

Etterfylling og betaling av gjenbrukt kuldemedium
Tillatelsen til å fylle på gjenbrukt kuldemedium har kun den virksomheten som har utført gjenvinningen som et ledd i vedlikehold eller service, eller den virksomheten som gjenvinningen ble utført for i forbindelse med vedlikeholds- eller servicearbeider. Anleggseier kan altså bare gjenbruke HFK-en i det samme systemet som det ble gjenvunnet fra, eller i et hvilket som helst annet system han eier.

Kuldeentreprenøren kan fylle gjenbrukt HFK på alle systemer de gjør service på, og ta betalt for kuldemediet dog uten å fakturere HFK-avgift. Avgiften er, som tidligere nevnt, allerede betalt for det opprinnelige kuldemediet.

Merking
F-gass forordningen stiller samme krav til merking for både regenerert og gjenbrukt kuldemedium. Merkingen skal opplyse om at dette er regenerert eller gjennvunnet kuldemedium for gjenbruk, et sporbart ordrenummer, og kuldeanleggets eier og adresse.

Flere nyheter