VKE

Innhold

Julehilsen fra VKE

Medlemskap

Publisert

Snart ringes julen inn og året går mot slutten. Alle har mer enn nok å gjøre for å bli ferdige med det som skal på plass før jul, men snart kan vi endelig senke skuldrene og nyte en velfortjent juleferie.

VKE sender deg en julehilsen og ønsker samtidig å fortelle litt om hva vi har arbeidet med og hvilke resultater vi har oppnådd i 2019.

Det har vært et hektisk, godt og spennende år for VKE og bransjen. Foreningen har vervet nye medlemmer og fremstår som en sterk bransjeforening med betydelig påvirkningskraft på bransjens rammebetingelser. Arbeidet med områder innen utdanning, læreplasser, standardisering, digitalisering, sirkulær økonomi samt endringer i lovverk og forskrifter har stått øverst på listen.

Spesielt hyggelig er det å melde at VKE har ansatt Espen Rønning som ny fagsjef kulde fra februar 2020. Espen blir en viktig ressurs for våre medlemmer i arbeidet med å jobbe sikkert og trygt med både nye og gamle kuldemedier. Espen vil også jobbe spesielt med å øke rekrutteringen til både utdanningen og til bedriftene i kuldefaget.

Hva er det viktigste VKE har arbeidet med i 2019?

 • Nye læreplaner for Vg2 og Vg3 Ventilasjonstekniker og kulde- og varmepumpemontør er utarbeidet og klare for høring.
 • Ny medlemsfordel: Advokatforsikring for entreprenørbedrifter.
 • Engasjert Thomas Bergersen som kuldebransjens første læreplassjeger for å skaffe flere læreplasser ute hos bedriftene.
 • Engasjert Ola E. Skrautvol for å arbeide med ventilasjonsteknikerutdanningen og praksiskandidatkurs.
 • Oppdatert informasjon om ny produktforskrift og innføring av ny F-gassforording.
 • Sammen med NHP-nettverket fått utarbeidet film og brosjyre til forbrukere som skal bytte ut varmepumpen.
 • Signert Bygg21 med forpliktelse til å støtte opp om bruk av beste praksis.
 • Deltatt internasjonal standardisering innen HMS-krav for kulde- og varmepumpeanlegg.
 • Arbeide med nytt energimerke for bygninger der effektbehov skal inn i vurderingen.
 • Workshop i BNL om hvordan vi skal få flere kvinner til å velge byggenæringen.
 • Innspill til energiloven med krav om at kvalifiserte fagpersoner må gjøre fysisk befaring for energivurdering av klimaanlegg og at inneklima skal vurderes både for energiattest og energivurdering av yrkesbygninger.
 • Nye energi- og effektivitetsklasser fra Eurovent for luftfilter.
 • Informasjon til bransjen for å øke retur av HFK.
 • Deltatt i arbeidet med å øke kunnskap om trykkpåkjent utstyr i regi av DSB.
 • Informasjon om brannfarlige kuldemedier (R290, R32, R717 og HFO'er) og risikovurdering.
 • Gitt bransjen økt kunnskapen om forskrift om trykkpåkjent utstyr.
 • Medarrangør og deltager i næringslivskomiteen i den første nordiske konferansen om nullutslippsbygg og plusshus (ZEB+) i Trondheim.
 • Bidratt i BNLs analyse med tiltak for å bidra til sirkulær økonomi.
 • Arbeidet med regler for ventilasjonsprodukter som grunnlag for å kunne utarbeide miljødeklarasjoner (EPD'er).
 • Arbeidet med nye og forbedrede seriøsitetsbestemmelser for offentlige anskaffelser i byggenæringen.
 • Oversettelse av standarden EN ISO 22712 som omfatter kompetanse for personell som arbeider med kuldeanlegg og varmepumper.
 • Utarbeidet VKEs omsetningsstatistikk for ventilasjonsprodukter.
 • Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret markedsrapporter for klimabransjen.
 • Flere høringsuttalelser og tett dialog med myndighetene om regelendringene som berører bransjen.
 • VKE har fått flere nye medlemmer.

Hvilke arrangementer var de viktigste i 2019?

 • VKE Årskonferanse med tema tekniske entrepriser, kontrakter og finansiell risiko.
 • Bransjetreff og fagseminarer i samarbeid med medlemmene.
 • Leverandørmøter innen ventilasjonsutstyr.
 • Workshop med praktisk gjennomgang av de kritiske fasene i entreprisekontrakter.
 • Workshop i regi av Leverandørutviklingsprogrammet for avfallsfrie byggeplasser.

Arbeid med bransjens rammebetingelser

VKE har ledet to sentrale komitéer i Standard Norge, komité for Bygningers varme og kjøleanlegg (SN/K 33) og komité for Ventilasjon og inneklima (SN/K 100). I tillegg deltar VKE i flere relevante komiteer for Bygningers energiytelse, Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg, samt viktige europeiske standardiseringskomitéer. Deltagelse her gir oss en god mulighet til å påvirke innholdet i standarder, samt å holde medlemmene orientert om hva som kommer. VKE også en naturlig kontakt for myndighetene når rammebetingelser i kulde- og ventilasjonsbransjen behandles.

VKE deltar i AREA, i Eurovent Commission og i styret i EPD-Norge og Norsk Innemiljøorganisasjon.

EU har en stor påvirkning på norsk næringsliv. Direktiver og forordninger som vedtas i EU styrer mye av handlingsrommet til våre medlemmer. Spesielt teknologiskiftet fra HFK til naturlige kuldemedier og kuldemedier med lav GWP, økodesignkrav til produkter, energimerking og energikravene påvirker europeisk lovgivning og standardene. Noe som gjennom EØS-avtalen igjen har innvirkning på rammebetingelsene til norske bedrifter. Som medlem av Eurovent og AREA er VKE en del av det faglige fellesskapet EU-kommisjonen henvender seg til når de skal fatte beslutninger. Prosessene med nye regler går gjerne over flere år, men det er en trygghet å vite at din bransjeforening er godt orientert om hva som foregår.

VKE jobber for å ivareta bransjens interesser og konkurransekraft i arbeidet med lover, forskrifter og standarder. Medlemskapet i VKE skal gjøre det mer forutsigbart å være bedrift i vår bransje. Vårt arbeid skal bistå deg som arbeidsgiver, bransjeaktør og forenkle din hverdag. Vi er til for medlemmene.

Vi takker for samarbeidet i 2019 og ønsker en riktig god jul og et godt nytt år!

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.