VKE

Innhold

Kontrollaksjon med salg av F-gass

F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

Publisert

Foto: Torgrim Asphjell/Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet melder at de i løpet av høsten gjennomfører tilsyn med salg av fluorholdige klimagasser og varmepumper/kjøleanlegg med slike gasser.

Reglene for bruk og gjenbruk av HFK- gasser ble skjerpet inn i fjor. Fra desember 2018 ble det innført strengere regler for bruk av fluorholdige klimagasser (HFK-er) i Norge. Dette er sterke klimagasser som står for rundt 2,5 prosent av de norske klimagassutslippene.

Bedrifter som kjøper HFK må være sertifisert
De nye reglene følger av endringer av EU-regelverket for fluorholdige gasser, og innebærer at fluorholdige gasser bare kan selges til virksomheter som har nødvendig sertifisering for å håndtere slik gass. 

For enkelte bruksområder som for AC-anlegg i biler vil det være nok at ansatte har opplæringsbevis. Virksomheter som selger HFK-gasser skal føre regnskap over hvem de selger til og mengdene de har solgt.

Selger av varmepumper må sikre sertifisert installering
Det er også forbudt å selge varmepumper /kjøleanlegg uten at kjøper kan dokumentere at installasjonen blir gjort av en sertifisert installatør. I praksis betyr det at varmepumper ikke kan selges og installeres av privatpersoner.

På Returgass sine hjemmesider kan du sjekke om bedrifter og personell er sertifisert.

Kontrollaksjon i høst
Miljødirektoratet vil høsten 2019 kontrollere at selgere av gass og varmepumper følger opp pliktene sine. De vil også kontrollere om installatører arbeider uten sertifisering eller i usertifiserte firmaer.

Les mer om regelverket om fluorholdige klimagasser på Miljødirektoratets her.

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.