VKE

Innhold

Kontrollaksjon med salg av F-gass

F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

Publisert

Foto: Torgrim Asphjell/Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet melder at de i løpet av høsten gjennomfører tilsyn med salg av fluorholdige klimagasser og varmepumper/kjøleanlegg med slike gasser.

Reglene for bruk og gjenbruk av HFK- gasser ble skjerpet inn i fjor. Fra desember 2018 ble det innført strengere regler for bruk av fluorholdige klimagasser (HFK-er) i Norge. Dette er sterke klimagasser som står for rundt 2,5 prosent av de norske klimagassutslippene.

Bedrifter som kjøper HFK må være sertifisert
De nye reglene følger av endringer av EU-regelverket for fluorholdige gasser, og innebærer at fluorholdige gasser bare kan selges til virksomheter som har nødvendig sertifisering for å håndtere slik gass. 

For enkelte bruksområder som for AC-anlegg i biler vil det være nok at ansatte har opplæringsbevis. Virksomheter som selger HFK-gasser skal føre regnskap over hvem de selger til og mengdene de har solgt.

Selger av varmepumper må sikre sertifisert installering
Det er også forbudt å selge varmepumper /kjøleanlegg uten at kjøper kan dokumentere at installasjonen blir gjort av en sertifisert installatør. I praksis betyr det at varmepumper ikke kan selges og installeres av privatpersoner.

På Returgass sine hjemmesider kan du sjekke om bedrifter og personell er sertifisert.

Kontrollaksjon i høst
Miljødirektoratet vil høsten 2019 kontrollere at selgere av gass og varmepumper følger opp pliktene sine. De vil også kontrollere om installatører arbeider uten sertifisering eller i usertifiserte firmaer.

Les mer om regelverket om fluorholdige klimagasser på Miljødirektoratets her.

Flere nyheter