VKE

Innhold

Kuldeteknisk blir til PTG

Tall og fakta

Publisert

PTG har allerede hatt fornemt politikerbesøk med statsminister Erna Solberg i spissen. Foto: David Gonzales @buendiaphotography

Og FrioNordica AS og Kjøleservice Helgeland skal fusjoneres inn i selskapet.

Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland har en svært sterk posisjon innen dagligvarebransjen i Nord-Norge, mens FrioNordica har rendyrket sin teknologi for fiskeforedlings- og havbruksnæringen.
– Navneskiftet og fusjonene markerer at grupperingene nå skal vokse i fellesskap, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG, som har fått ny ledergruppe på tvers av selskapene. Navnet PTG er hentet fra initialene til holdingsselskapet Perfect Temperature Group, som er største eier.
– Vi skal doble omsetningen i løpet av de neste årene, ikke minst gjennom fortsatt investering i forskning og utvikling.Vi skal også komme tettere på eksisterende og nye kunder geografisk, faglig og med høy servicedekning langs norskekysten og internasjonalt, sier Arnesen.

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.