VKE

Innhold

Kuldeteknisk blir til PTG

Tall og fakta

Publisert

PTG har allerede hatt fornemt politikerbesøk med statsminister Erna Solberg i spissen. Foto: David Gonzales @buendiaphotography

Og FrioNordica AS og Kjøleservice Helgeland skal fusjoneres inn i selskapet.

Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland har en svært sterk posisjon innen dagligvarebransjen i Nord-Norge, mens FrioNordica har rendyrket sin teknologi for fiskeforedlings- og havbruksnæringen.
– Navneskiftet og fusjonene markerer at grupperingene nå skal vokse i fellesskap, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG, som har fått ny ledergruppe på tvers av selskapene. Navnet PTG er hentet fra initialene til holdingsselskapet Perfect Temperature Group, som er største eier.
– Vi skal doble omsetningen i løpet av de neste årene, ikke minst gjennom fortsatt investering i forskning og utvikling.Vi skal også komme tettere på eksisterende og nye kunder geografisk, faglig og med høy servicedekning langs norskekysten og internasjonalt, sier Arnesen.

Flere nyheter