VKE

Innhold

Miljøfokus på tekniske installasjoner

Næringspolitikk, Klima og miljø

Publisert

VKE arbeider med å få etablert produktkategoriregler (PCR) for ventilasjonsprodukter som grunnlag for å kunne utarbeide miljødeklarasjoner (EPD) på de vanligste ventilasjonsproduktene.

En gruppe eksperter fra VKEs medlemsbedrifter ser nå på hva som vil være en riktig tilnærming for å dokumentere miljødata. Samtidig arbeider BNLs miljøforum med en analyse av sirkulær økonomi i bygg- og anlegg. Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig for dermed å redusere klima og miljøbelastninger i bygningens og anleggets livsløp. Dette ønsker man å oppnå ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum i hele bygningens levetid.

– For å ta miljøriktige valg av løsninger og produkter så er det nødvendig å gjennomføre en livsløpsvurdering basert på miljødata på alle vesentlige produkter som inngår i bygninger, sier Thor Lexow adm. dir. i VKE. – Det er da helt vesentlig at man ser på alle stadier, fra råvarer, produksjon, transport, montasje og bruk. – Mange inneklimaprodukter slik som balanserte ventilasjonssystemer med varmegjenvinning og varmepumper er laget for å levere et sunt inneklima med minst mulig energibruk til drift. Det gir derfor ingen mening å se på materialbruken alene uten en helhetlig analyse som inkluderer drift, vedlikehold og produktets levetid, presiserer Lexow.

EU-kommisjonen arbeider nå med nye økodesignkrav til produkter, og ser også på hvordan man kan inkludere et poengsystem for produkter som kan repareres og vedlikeholdes og fremfor å skrotes. – Alles øyne har fokus på å redusere miljøbelastninger og drive bærekraftig, så det er viktig for VKE å støtte bedriftene i arbeidet med det grønne skiftet, avslutter Lexow.

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 2. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 3. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.

 4. Fagutdanning og sertifisering, Kulde

  Bill.mrk: Læreplass søkes

  Koronakrisen har gjort at mange av VKEs medlemsbedrifter har krevende økonomi om dagen, det er også mange som er bekymret for tiden fremover. Men nå er det mange elever som skal ha opplæring i bedrift og som søker læreplasser. Bransjen kan gå glipp av mange gode fagarbeidere om vi ikke finner læreplasser til elevene.

 5. Medlemskap, Lover og forskrifter

  Gode råd til deg som nylig har ferdigstilt eller står midt i prosjekter

  For mange entreprenørbedrifter har koronakrisen ikke bare ført til økonomisk hodebry, men også brakt med seg en del juridiske problemstillinger. Her får du gode råd dersom du nylig har ferdigstilt eller står midt i prosjekter som har blitt påvirket av krisen.

 6. Medlemskap, Lover og forskrifter

  Fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger

  For mange entreprenørbedrifter har koronakrisen ikke bare ført til økonomisk hodebry, men også brakt med seg en del juridiske problemstillinger. Her får du fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger i dag.