VKE

Innhold

Vil øke kunnskap om trykkpåkjent utstyr

Kulde, HMS, Lover og forskrifter

Publisert

DSB arrangerer lukket seminar. VKE deltar, og vil holde medlemmer orientert.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har invitert VKE sammen med en rekke distributører og grossister av kuldeanlegg til et lukket miniseminar om forskrift om trykkpåkjent utstyr (FTPU) i begynnelsen av mai 2019.

Bakgrunn for seminaret er at DSB de siste årene har jobbet aktivt med markedstilsyn med produsenter av kuldeanlegg og oppdaget flere alvorlige avvik mot forskriften, blant annet manglende samsvarsvurdering og bruk av teknisk kontrollorgan.

Varierende kunnskap
– Kunnskap om FTPU varierer i stor grad hos produsentene, selv om den er sentral for konstruksjon og produksjon av sammenstillinger av trykkpåkjent utstyr, herunder kuldeanlegg, sier senioringeniør Damir Mihajlovic i DSB. Samtidig har DSB erfart at mange produsenter av kuldeanlegg får veiledning om regelverkskrav gjennom sine distributører/grossister og importører.

Vil nå hele kuldebransjen
DSB ønsker å nå hele kuldebransjen, og arrangerer seminaret som et tiltak for å øke kunnskap om FTPU. Seminaret vil gi en gi en generell innføring i forskriften med veiledning, PED Guidelines, distributørenes og importørenes forpliktelser, CE-merking, samsvarserklæring og annen relevant dokumentasjon. Det vil også bli reist problemstillinger rundt tolkning av kravene i forskriften.
– VKE vil holde våre medlemsbedrifter orientert om forpliktelser knyttet til FTPU og hvordan bransjen skal forholde seg til regelverket, sier Stig Rath, fagdirektør Kulde i VKE.