VKE

Innhold

Vil øke kunnskap om trykkpåkjent utstyr

Kulde, HMS, Lover og forskrifter

Publisert

DSB arrangerer lukket seminar. VKE deltar, og vil holde medlemmer orientert.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har invitert VKE sammen med en rekke distributører og grossister av kuldeanlegg til et lukket miniseminar om forskrift om trykkpåkjent utstyr (FTPU) i begynnelsen av mai 2019.

Bakgrunn for seminaret er at DSB de siste årene har jobbet aktivt med markedstilsyn med produsenter av kuldeanlegg og oppdaget flere alvorlige avvik mot forskriften, blant annet manglende samsvarsvurdering og bruk av teknisk kontrollorgan.

Varierende kunnskap
– Kunnskap om FTPU varierer i stor grad hos produsentene, selv om den er sentral for konstruksjon og produksjon av sammenstillinger av trykkpåkjent utstyr, herunder kuldeanlegg, sier senioringeniør Damir Mihajlovic i DSB. Samtidig har DSB erfart at mange produsenter av kuldeanlegg får veiledning om regelverkskrav gjennom sine distributører/grossister og importører.

Vil nå hele kuldebransjen
DSB ønsker å nå hele kuldebransjen, og arrangerer seminaret som et tiltak for å øke kunnskap om FTPU. Seminaret vil gi en gi en generell innføring i forskriften med veiledning, PED Guidelines, distributørenes og importørenes forpliktelser, CE-merking, samsvarserklæring og annen relevant dokumentasjon. Det vil også bli reist problemstillinger rundt tolkning av kravene i forskriften.
– VKE vil holde våre medlemsbedrifter orientert om forpliktelser knyttet til FTPU og hvordan bransjen skal forholde seg til regelverket, sier Stig Rath, fagdirektør Kulde i VKE.

Flere nyheter

 1. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  Fornyelse av F-gass-sertifikat utsatt til 1. juni 2021

  Miljødirektoratet har 20. november varslet at fristen for å fornye F-gass-sertifikatet er utsatt nok en gang grunnet koronarestriksjoner. Fristen er utvidet fra 1. desember 2020 til 1. juni 2021.

 2. Nyhet, Inneklima, Ventilasjon, HMS

  God ventilasjon reduserer smitte

  Vi oppholder oss i gjennomsnitt 90 prosent av tiden innendørs. I disse koronatider der vi i tillegg er mindre på farten, har denne prosentandelen trolig steget ytterligere. Det å oppholde seg innendørs skal være både trygt og sunt. Det er tross alt hovedhensikten med bygninger – de skal beskytte oss mot vær, vind og farer. Da er det helt essensielt at inneklimaet også er trygt.

 3. Fagutdanning og sertifisering, Kulde

  Kryssløp fra TIP må bestå!

  I mange år har det vært tillatt at elever som går på Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) har kunnet velge å krysse over til Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk. I arbeidet med den nye tilbudsstrukturen har dette kryssløpet falt ut.

 4. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 5. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 6. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.