VKE

Innhold

Stort engasjement rundt nye læreplaner for kulde- og ventilasjonsteknikk

1. september var fristen Utdanningsdirektoratet satte for å komme med innspill til de nye læreplanene for kulde- og ventilasjonsteknikk i fagfornyelsen av den yrkesfaglige utdanningen.

Ett av innspillene fra kuldebransjen har gått på at en ønsker å beholde et Vg2 med kun kuldeteknikk, fordi det nye ventilasjonsteknikk-faget tar undervisningstid fra kuldeteknikk.

– Da er det viktig å huske at Kunnskapsdepartementet i 2015 bestemte at for fremtiden skulle ingen Vg2-løp kun føre frem til ett fagbrev, sier Stig Rath, fagdirektør kulde i VKE. – Så uten det nye ventilasjonsteknikk-faget, så hadde kuldeteknikk blitt lagt ned og inn under automasjon, sier Stig Rath. – Uten VKE hadde vi i dag ikke beholdt kuldemontør-utdanningen, og det er også foreningen som kan ta æren for at ventilasjonsteknikerutdanningen kommer på plass, understreker Stig Rath.

Her må det også legges til at VKE har fått løfte fra Kunnskapsdepartementet om at både kuldeteknikk og ventilasjonsteknikk vil utvides med et halvt år fagspesifikk teori, slik at læretiden forlenges til 2,5 år. Dette gjør at fremtidens kuldeteknikere ikke bare vil lære like mye som i dag, men de vil kunne mer enn dagens, og dette er i tråd med bedriftenes ønske. For øvrig kan navneendringene bli Vg2 Kulde- og ventilasjonsteknikk, og yrkesbetegnelsene bli henholdsvis Kulde- og varmepumpetekniker og Ventilasjonstekniker, men dette er ikke avgjort. Arbeidsgruppen i læreplanene for kulde- og varmepumpemontør består av dyktige folk fra kuldeentreprenører med erfaring fra prøvenemnd. Det er læreplangruppene som skal vurdere innspillene og gjøre tilpasninger i læreplanene før de skal på høring i midten av desember.

– Jeg er stolt over innsatsen fra alle VKE-medlemmene som har bidratt til å styrke den yrkesfaglige utdanningen i arbeidet med læreplanene, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Flere nyheter