VKE

Innhold

Dette bør du vite om risikovurdering

Kulde, HMS, Lover og forskrifter

Publisert

R32 krever rett verktøy og kompetanse hos installatøren. Foto: Norsk Varmepumpeforening

R32 er ikke lenger i samme risikoklasse som propan, og regnes derfor ikke som ekstremt brannfarlig – bare brannfarlig.

Som kuldemedium er R32 ganske likt 410A, som har vært dominerende i det norske markedet.
– Det har vært mange myter og mangel på fakta om R32, sier Stig Rath, fagdirektør Kulde i VKE. Han holdt innlegg om R32 og sikkerhet med brannfarlige kuldemedier under Varmepumpekonferansen i forrige uke. I år endres klassifiseringen av R32 fra ekstremt brannfarlig til bare brannfarlig i klassifisering og merking av kjemikalier (CLP-forordningen, revisjon 7).

Enklere risikovurdering
Den nye klassifiseringen skyldes først og fremst at

  • det krever mye energi å antenne kuldemediet R32, og
  • om gassen antenner, er flammehastigheten bare noen centimeter i sekundet.

Sammenlignet med eksempelvis propan betyr det at du må vurdere langt færre antennelseskilder og potensielle hendelser.
– Det gjør risikovurderingen for R32 mye enklere, poengterer Rath.

Kan plasseres over alt
En av mytene om varmepumper med R32, er at innedelen må stå minst 1,8 m over gulvet – blant annet på grunn av fyllingsmengde. Hvis man tar hensyn til begrensninger i fyllingsmengde, kan man nå installere varmepumper med R32 nesten overalt.
– Nå har vi fått oppdatert standarden for varmepumper og der står beste praksis. Med utgangspunkt i standarden kan vi derfor plassere en slik varmepumpe over alt, sier Rath.

Kunnskap til å informere
Han mener bransjen i løpet av de siste fem årene har endret seg fra å være basert på frykt, usikkerhet og myter til å være faktabasert.
– Det står et klistremerke med symbolet for brannfarlig på varmepumpene, og vi må forvente at kundene spør om hva det innebærer, poengterer Rath. Med kunnskapen bransjen har i dag, kan den i større grad informere sluttbruker om disse kuldemediene.
– Nå handler det om at installatøren må være mer grundig med vakuumeringen enn før, og ha rett verktøy for å gjøre jobben, sier Rath.

Flere nyheter