VKE

Innhold

Dette bør du vite om risikovurdering

Kulde, HMS, Lover og forskrifter

Publisert

R32 krever rett verktøy og kompetanse hos installatøren. Foto: Norsk Varmepumpeforening

R32 er ikke lenger i samme risikoklasse som propan, og regnes derfor ikke som ekstremt brannfarlig – bare brannfarlig.

Som kuldemedium er R32 ganske likt 410A, som har vært dominerende i det norske markedet.
– Det har vært mange myter og mangel på fakta om R32, sier Stig Rath, fagdirektør Kulde i VKE. Han holdt innlegg om R32 og sikkerhet med brannfarlige kuldemedier under Varmepumpekonferansen i forrige uke. I år endres klassifiseringen av R32 fra ekstremt brannfarlig til bare brannfarlig i klassifisering og merking av kjemikalier (CLP-forordningen, revisjon 7).

Enklere risikovurdering
Den nye klassifiseringen skyldes først og fremst at

 • det krever mye energi å antenne kuldemediet R32, og
 • om gassen antenner, er flammehastigheten bare noen centimeter i sekundet.

Sammenlignet med eksempelvis propan betyr det at du må vurdere langt færre antennelseskilder og potensielle hendelser.
– Det gjør risikovurderingen for R32 mye enklere, poengterer Rath.

Kan plasseres over alt
En av mytene om varmepumper med R32, er at innedelen må stå minst 1,8 m over gulvet – blant annet på grunn av fyllingsmengde. Hvis man tar hensyn til begrensninger i fyllingsmengde, kan man nå installere varmepumper med R32 nesten overalt.
– Nå har vi fått oppdatert standarden for varmepumper og der står beste praksis. Med utgangspunkt i standarden kan vi derfor plassere en slik varmepumpe over alt, sier Rath.

Kunnskap til å informere
Han mener bransjen i løpet av de siste fem årene har endret seg fra å være basert på frykt, usikkerhet og myter til å være faktabasert.
– Det står et klistremerke med symbolet for brannfarlig på varmepumpene, og vi må forvente at kundene spør om hva det innebærer, poengterer Rath. Med kunnskapen bransjen har i dag, kan den i større grad informere sluttbruker om disse kuldemediene.
– Nå handler det om at installatøren må være mer grundig med vakuumeringen enn før, og ha rett verktøy for å gjøre jobben, sier Rath.

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 2. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 3. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.

 4. Fagutdanning og sertifisering, Kulde

  Bill.mrk: Læreplass søkes

  Koronakrisen har gjort at mange av VKEs medlemsbedrifter har krevende økonomi om dagen, det er også mange som er bekymret for tiden fremover. Men nå er det mange elever som skal ha opplæring i bedrift og som søker læreplasser. Bransjen kan gå glipp av mange gode fagarbeidere om vi ikke finner læreplasser til elevene.

 5. Medlemskap, Lover og forskrifter

  Gode råd til deg som nylig har ferdigstilt eller står midt i prosjekter

  For mange entreprenørbedrifter har koronakrisen ikke bare ført til økonomisk hodebry, men også brakt med seg en del juridiske problemstillinger. Her får du gode råd dersom du nylig har ferdigstilt eller står midt i prosjekter som har blitt påvirket av krisen.

 6. Medlemskap, Lover og forskrifter

  Fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger

  For mange entreprenørbedrifter har koronakrisen ikke bare ført til økonomisk hodebry, men også brakt med seg en del juridiske problemstillinger. Her får du fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger i dag.