VKE

Innhold

Dette bør du vite om risikovurdering

Kulde, HMS, Lover og forskrifter

Publisert

R32 krever rett verktøy og kompetanse hos installatøren. Foto: Norsk Varmepumpeforening

R32 er ikke lenger i samme risikoklasse som propan, og regnes derfor ikke som ekstremt brannfarlig – bare brannfarlig.

Som kuldemedium er R32 ganske likt 410A, som har vært dominerende i det norske markedet.
– Det har vært mange myter og mangel på fakta om R32, sier Stig Rath, fagdirektør Kulde i VKE. Han holdt innlegg om R32 og sikkerhet med brannfarlige kuldemedier under Varmepumpekonferansen i forrige uke. I år endres klassifiseringen av R32 fra ekstremt brannfarlig til bare brannfarlig i klassifisering og merking av kjemikalier (CLP-forordningen, revisjon 7).

Enklere risikovurdering
Den nye klassifiseringen skyldes først og fremst at

 • det krever mye energi å antenne kuldemediet R32, og
 • om gassen antenner, er flammehastigheten bare noen centimeter i sekundet.

Sammenlignet med eksempelvis propan betyr det at du må vurdere langt færre antennelseskilder og potensielle hendelser.
– Det gjør risikovurderingen for R32 mye enklere, poengterer Rath.

Kan plasseres over alt
En av mytene om varmepumper med R32, er at innedelen må stå minst 1,8 m over gulvet – blant annet på grunn av fyllingsmengde. Hvis man tar hensyn til begrensninger i fyllingsmengde, kan man nå installere varmepumper med R32 nesten overalt.
– Nå har vi fått oppdatert standarden for varmepumper og der står beste praksis. Med utgangspunkt i standarden kan vi derfor plassere en slik varmepumpe over alt, sier Rath.

Kunnskap til å informere
Han mener bransjen i løpet av de siste fem årene har endret seg fra å være basert på frykt, usikkerhet og myter til å være faktabasert.
– Det står et klistremerke med symbolet for brannfarlig på varmepumpene, og vi må forvente at kundene spør om hva det innebærer, poengterer Rath. Med kunnskapen bransjen har i dag, kan den i større grad informere sluttbruker om disse kuldemediene.
– Nå handler det om at installatøren må være mer grundig med vakuumeringen enn før, og ha rett verktøy for å gjøre jobben, sier Rath.

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.