VKE

Innhold

Rekruttering av lærebedrifter

Fagutdanning og sertifisering, Kulde

Publisert

Kuldelærere på stand, fra venstre: Thomas Nilsson, Dan Åge Stillerud, Gunnar Hansen, Vegard Veel og Thomas Bergersen.

VKEs læreplassjeger Thomas Bergersen og kuldelærerne stilte på NKF kjølemøte i Stavanger for å synliggjøre mangelen på læreplasser for kulde- og varmepumpebransjen.

Mange kulde- og varmepumpebedrifter er bevisste på sitt samfunnsansvar ved at de tar inn og lærer opp ungdommer slik at de kan ta et fagbrev i kuldefaget. VKE mener at flere bedrifter kan påta seg oppgaven med å være lærebedrift, og støttet i den forbindelse kuldelærernes forening FOK når de ville stå på stand under NKF kjølemøte i Stavanger.

Kuldelærer Otto Alvestad organiserte det hele, til VKE sier han:  – Vi kuldelærere jobber for at din bedrift skal få best mulig rekruttering av ny og viktig arbeidskraft. Hjelp ungdommene, ta samfunnsansvar og ansett en lærling i Kulde- og varmepumpefaget du også!