VKE

Innhold

Dette bør du vite om revidert F-gass-forordning

F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

Publisert

Fem års gyldighet for F-gass-sertifikater innføres fra 1. juni 2020, og resertifisering blir mulig fra vår eller forsommer 2019.

Som vi opplyste i forrige nyhetsbrev, innføres tidsbegrensningen på fem år for F-gass- sertifikatene neste år. Dette er en konsekvens av at EUs reviderte f-gassforordning nå er tatt inn i norsk lovverk. Reglene finner du i produktforskriftens kapittel 6 a.

Enklere å fornye
Har du f-gass-sertifikat fra 1.juni 2015 eller tidligere, må du fornye det innen 1. juni neste år.
– Det vil bli etablert en noe forenklet sertifiseringsprosedyre for fornyelse av sertifikat, opplyser Miljødirektoratet på sine nettsider.

Direktoratet opplyser også at kompetansekravene for å få sertifikat blir litt endret. For å få sertifikat må du for eksempel kjenne til alternative teknologier for å redusere bruken av F-gasser.

Tidligst neste vår
Miljødirektoratet skal nå bestemme hvem som får oppgaven med å sertifisere etter den reviderte forordningen. Det vil ta tid å få sertifiseringsorgan og nytt opplegg på plass, inkludert opplegg for resertifisering.
– Det betyr at muligheten for sertifisering i henhold til revidert F-gass forordning og for resertifisering vil bli våren/forsommeren 2019, opplyser Miljødirektoratet. Må du fornye F-gass sertifikatet ditt, vil du dermed ha om lag et år på deg.
Les mer om nye kravene hos Miljødirektoratet.