VKE

Innhold

Vil samarbeide om å digitalisere bransjen

Tall og fakta, Næringspolitikk, HMS

Publisert

VKE har inngått samarbeidsavtale om digitalisering innen bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Hovedmålet er å gjøre at sektoren mer effektiv gjennom å digitalisere sammen.

Formålet med samarbeidsavtalen er at offentlige myndigheter, næringslivsorganisasjoner, FoU institusjoner og aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen sammen skal arbeide for en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs bygge-, anleggs- og eiendomsnæring i 2025. Ønsket er at næringen vår skal bli heldigital i 2025, der en digital tvilling er selve motoren for planlegging, prosjekteres senere drift og vedlikehold.

Digitalt veikart 2017 er utgangspunkt for arbeidet, og baseres på klare forutsetninger som
en felles digital plattform, standarder, digitale lover og regler, kompetanseutvikling og gevinstrealisering.

Det er et mål å digitalisere sammen, og ikke hver for seg. Sammen skal man oppnå de ønskede effekter som digitalisering muliggjør, som

  • reduserte byggekostnader,
  • raskere prosjektgjennomføring,
  • effektiv drift og
  • lavere klimagassutslipp.

Norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring skal fremstå som innovativ og egnet for uttesting av nye digitale løsninger. Samarbeidet skal fremme initiativer som kan gjøre norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring ledende globalt, både når det gjelder å utvikle og å ta i bruk ny teknologi. Samarbeidet skal også styrke norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnærings stemme innenfor EU- og EØS-samarbeidet.

Les mer om det Digitalt veikart hos BNL.

Flere nyheter