VKE

Innhold

Vil samarbeide om å digitalisere bransjen

Tall og fakta, Næringspolitikk, HMS

Publisert

VKE har inngått samarbeidsavtale om digitalisering innen bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Hovedmålet er å gjøre at sektoren mer effektiv gjennom å digitalisere sammen.

Formålet med samarbeidsavtalen er at offentlige myndigheter, næringslivsorganisasjoner, FoU institusjoner og aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen sammen skal arbeide for en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs bygge-, anleggs- og eiendomsnæring i 2025. Ønsket er at næringen vår skal bli heldigital i 2025, der en digital tvilling er selve motoren for planlegging, prosjekteres senere drift og vedlikehold.

Digitalt veikart 2017 er utgangspunkt for arbeidet, og baseres på klare forutsetninger som
en felles digital plattform, standarder, digitale lover og regler, kompetanseutvikling og gevinstrealisering.

Det er et mål å digitalisere sammen, og ikke hver for seg. Sammen skal man oppnå de ønskede effekter som digitalisering muliggjør, som

 • reduserte byggekostnader,
 • raskere prosjektgjennomføring,
 • effektiv drift og
 • lavere klimagassutslipp.

Norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring skal fremstå som innovativ og egnet for uttesting av nye digitale løsninger. Samarbeidet skal fremme initiativer som kan gjøre norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring ledende globalt, både når det gjelder å utvikle og å ta i bruk ny teknologi. Samarbeidet skal også styrke norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnærings stemme innenfor EU- og EØS-samarbeidet.

Les mer om det Digitalt veikart hos BNL.

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.