VKE

Innhold

 • VKE
 • Artikler
 • Unngå helse- og miljøskadelige stoffer

Slik unngår du helse- og miljøskadelige stoffer i bygg

Klima og miljø, HMS, Lover og forskrifter

Publisert

En ny veileder hjelper deg å velge bort skadelige stoffer i byggeprosessen.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) og Miljødirektoratet står bak veilederen, hvor også BNL har bidratt. Helse- og miljøskadelige stoffer kan gi utfordringer for den som bruker dem underveis i en byggeprosess, men også på sikt. De påvirker inneklimaet i bygninger, og før eller senere blir stoffene til avfall som skal håndteres.
– Arbeidsgiveransvaret er innlysende viktig for mange av våre medlemsbedrifter, og vi ser at sirkulær-tankegangen rundt materialer er på full fart inn i en rekke ambisiøse byggeprosjekter. Så det er mange gode grunner til å tenke gjennom hvilke stoffer du velger å bruke i et prosjekt, understreker administrerende direktør Thor Lexow i VKE.

Lister opp verstinger
Den nye veilederen beskriver blant annet hvilket ansvar de ulike aktørene i et byggeprosjekt har, og hvor det er mest sannsynlig å finne produkter med helse- og miljøskadelige stoffer.

 • Isolasjon er eksempel på en produktgruppe hvor det gjelder å være på vakt, og det omfatter alle typer – også cellegummi. For isolasjon handler det særlig om å unngå siloksaner og bromerte flammehemmere.
 • Membraner, primere, sparkelprodukter og avrettingsmasser er en annen produktgruppe. Her er særlig ftalater og siloksaner stoffer du bør unngå.

Tips til alternativer
Hva kan du gjøre i stedet? Det enkleste er å velge et annet alternativ, det vil si et annet produkt eller en annen løsning. Da kan det være nyttig å bruke forhåndsvurderte produkter, som for eksempel er merket med Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (Blomsten).

Et mer krevende alternativ er å gjøre en såkalt substitusjonsvurdering, hvor du selv skaffer informasjon om innholdet av stoffer og vurderer om de er helse- og miljøskadelige.
Hvordan du gjør dette, er nøye beskrevet i veilederen.

Den ble revidert og oppdatert i desember 2018, er på 16 oversiktlige sider og du kan laste den ned fra DiBks hjemmeside her.

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.