VKE

Innhold

Vil ha «ventilasjonstekniker» som yrke

Publisert

Ola E. Skrautvol og Thor Lexow i arbeidet med ny ventilasjonsteknikerutdanning.

Ola E. Skrautvol er leid inn av VKE for å arbeide med ventilasjonstekniker-utdanningen. Målet er å etablere et nytt lærefag som omfatter ventilasjonsteknikk.

Skrautvol er utdannet sivilingeniør VVS og lektor, og har lang og bred erfaring fra ventilasjonsbransjen. Han arbeidet sist som lærer på KEM-linjen for klima, energi og miljø i bygg (KEM) på Fagskolen Innlandet.

Målet med VKEs økte innsats er å få etablert et nytt lærefag i videregående skole som omfatter ventilasjonsteknikk. Yrkesbetegnelsen skal bli ventilasjonstekniker og dette er et lærefag som hører inn under utdanningsprogram for elektrofag.
– Ny teknologi, nye sikkerhetskrav og kompleksiteten i anlegg setter nye kompetansekrav til dem som skal jobbe ventilasjonsanlegg i dag og fremover. – Fagarbeideren vil fylle gapet mellom elektrikeren, automatikeren og blikkenslageren, understreker Skrautvol.

Allsidig fagarbeider
Typiske arbeidsoppgaver for ventilasjonsteknikeren er tilkobling, programmering av styringssystemer, igangkjøring og innjustering av ventilasjonsanlegg, overlevering, drift, service og vedlikehold, feilsøking, elektrotekniske reparasjoner, inneklimavurdering og energivurdering av klimainstallasjoner etc. Dette blir et allsidig og meget viktig fagarbeider.
– Med det nye faget håper vi at bransjen også vil få flere jenter til å utdanne seg som ventilasjonstekniker, sier Skrautvol.

Flere fagpersoner fra VKE-bedrifter bidrar i læreplangruppene for reform 2020. Henning Friis fra Luftkvalitet AS er leder for læreplangruppen for ventilasjonsteknikerutdanningen, der også Ola er med.

Vil åpne for praksiskandidater
Parallelt med læreplanarbeidet arbeider VKE med en praksiskandidatordning etter §3‐5 i opplæringsloven slik at de med lang og relevant praksis kan gå opp som privatist og ta fagbrev som ventilasjonstekniker. Det er en målsetting å få etablert en praksiskandidatordning for VKEs medlemsbedrifter som ligger noen år foran det ordinære utdanningsløpet.
– Går alt etter planen så vil vi forhåpentligvis ha den første ventilasjonsteknikeren med fagbrev i hånden i 2021, sier administrerende direktør i VKE Thor Lexow.

Flere nyheter

 1. Næringspolitikk, Ventilasjon, Energi

  Enova utsetter nok en gang endringer i støttetilbudet til boligeiere

  VKE skrev i mars et brev sammen med flere andre organisasjoner hvor vi ba klima- og miljøministeren om å doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut 2020. I den siste tiltakspakken fra regjeringen har økningen av støttesatsene dessverre uteblitt.

 2. Tall og fakta

  Mørke skyer i horisonten for byggebransjen

  NHO lanserte 28. mai sin rapport "Økonomisk overblikk" for andre kvartal 2020. Rapporten viser tydelig de økonomiske konsekvensene som koronaviruset har ført med seg.

 3. F-gass, Kulde, Klima og miljø, Lover og forskrifter

  Beskytt din virksomhet – ikke kjøp ulovlige kuldemedier

  VKE har oversatt en brosjyre utgitt av AREA m.fl. for å øke bevisstheten rundt handel med ulovlige kuldemedier.

 4. Inneklima, Medlemskap, Ventilasjon

  Bjørn-Osvald Skandsen inn i VKEs styre

  Systemair har vært et aktivt medlem i VKE i en årrekke og på årsmøtet den 7. mai ble Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair AS, valgt inn i VKE styre. Styret består av syv medlemmer og to vararepresentanter fra både entreprenører innen ventilasjon og kulde og fra leverandørsiden.

 5. F-gass, Kulde

  F-gass – stadige innskjerpelser

  Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å etterfylle med ny F-gass med GWP større enn 2 500 i forbindelse med service og vedlikehold av kjøleutstyr med større fyllinger. Samtidig strammes utfasingen av HFK til for hvert år som går.

 6. Kulde, Energi, Klima og miljø

  Varmepumpe gir stor effektiviseringsgevinst

  I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet har som mål å effektivisere energibruken med 32,5 prosent innen 2030.