VKE

Innhold

Stor interesse for utslippsfrie og energiproduserende bygg – ZEB+

Energi, Klima og miljø

Publisert

Amund Ona Gjul og Øystein Mehli i Systemair AS viser ventilasjonsaggregat som inngår i ZEB+.

Den 6. - 7. november ble den første nordiske konferansen for ZEB+ arrangert i Trondheim.

Årets konferanse var et samarbeid mellom NTNU, SINTEF, Skanska, Enova, FutureBuilt, Direktoratet for byggkvalitet, Snøhetta, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og VKE.

Variert program
Programmet dekket et stort spekter av forskningsresultater, teknologi og praktiske løsninger som vi kommer til å se mer av i fremtidens bygninger. Inneklima var tema på flere av seksjonene. Ikke uventet viste flere presentasjoner at bygningenes energiytesle er sterkt brukeravhengig, spesielt for boliger. BIM, digitalisering og behovsstyring var også et tema som gikk igjen. Klima og energimål kan nås når bygningene kommunisere med mennesker og energisystemer, sa Harald Schnur, divisjonsdirektør i Siemens Smart Infrastructure.

Professor Inger Andresen ved NTNU som ledet konferansen og hennes team hadde gjort en fantastisk jobb med å planlegge og sette sammen et veldig bra program. Neste nordiske ZEB+ konferanse vil bli arrangert i Sverige i 2021.

Deltagelse fra VKE-medlemmer
Systemair har levert ventilasjonsaggregatene til alle Powerhouseprosjekter til nå, inkludert Powerhouse Brattørkaia, som var et av hovedtemaene på konferansen, forteller markedssjef Amund Ona Gjul.
– Vi synes derfor det var passende å vise frem neste generasjon aggregat – Geniox - på ZEB+, for å vise fremoverlente byggherrer og konsulenter hva som blir mulig å oppnå i årene som kommer, avslutter Gjul.

Papers fra konferansen er tilgjengelig her.

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.

 2. F-gass, Kulde, Klima og miljø

  Ulovlig import og salg av F-gasser

  I sommervarmen er det stort behov for tjenestene som kuldebransjen leverer, og dette er det ikke bare lovlydige entreprenører og leverandører som har fått med seg. Det har vært stoppet rekordstore forsendelser av ulovlig innførte F-gasser.

 3. Fagutdanning og sertifisering

  Læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring

  Nå er forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring med frist 15. november. Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående opplæring fra 2021.

 4. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 5. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 6. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.