VKE

Innhold

VKE inngår avtale med Håndverksdata

Medlemskap

Publisert

Christer Lysfjord, Key Account Manager i Håndverksdata og Thor Lexow, adm.dir. i VKE er fornøyd og entusiastisk for utviklingen av det nye medlemstilbudet. Foto: Espen Rønning

VKE og Håndverksdata har inngått avtale om å tilby et bransjespesifikt dataverktøy for internkontroll, HMS og sjekklister til VKEs medlemsbedrifter.

VKEs medlemmer har i dag ulike systemer for økonomi, ordre, timer, sjekklister, materiell osv. VKE skal sammen med Håndverksdata utvikle et system for internkontroll, HMS og KS som kan benyttes både til serviceoppdrag og større prosjekter. Dataverktøyet skal være moderne, robust og skybasert med mål om å forenkle og forbedre hverdagen for våre medlemmer. I høst gjennomførte VKE en medlemsundersøkelse for å kartlegge behovet for et bransjetilpasset system for internkontroll, kvalitet og HMS for våre fag.

– Tilbakemeldingene var entydige, det er et klart behov for et bransjespesifikt system som vil forenkle og forbedre hverdagen, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Forenkle og systematisere hverdagen
Et slikt systemet skal hjelpe våre medlemmer med å overholde krav og lover som gjelder det arbeidet de utfører daglig. Blant annet skal systemet dekke rutiner og sjekklister innen følgende områder:

  • Internkontrollforskriften
  • Sikker jobb analyse (SJA)
  • Arbeid i høyden
  • Varme arbeider
  • F-gass-forordningen
  • og mye mer…

Håndverksdata blir samarbeidspartner og leverandør
Håndverksdata samarbeider allerede med flere andre foreninger som Nelfo, Norske Trevarer og Glass- og Fasadeforeningen. Håndverksdata AS er et heleid datterselskap av Hantverksdata Norden AB, et foretak med 180 ansatte og 50 års erfaring fra entreprenør- og servicebransjene. De har lang erfaring og kompetanse på bransjeledende administrativ programvare utviklet for de ulike håndverksbransjene. Håndverksdata vil også tilby kundeservice og opplæring.

– Med denne bakgrunnen og robustheten var det naturlig å inngå samtaler med Håndverksdata som nå har ledet til en samarbeidsavtale, sier Lexow.

Kompetanse og innhold
VKE og Håndverksdata skal samarbeide for å sikre at VKEs medlemmer har et moderne HMS- og KS-system med det beste innholdet. VKEs medlemmer kan også påvirke innholdet og videreutvikle malene og sjekklister.

VKE og Håndverksdata har begynt å utarbeide maler for sjekklister knyttet til utførelse, ferdigstillelse og serviceoppdrag på anlegg. Dersom bedriften din ønsker å være med i en referansegruppe for utviklingen av sjekklister eller allerede nå er interessert i Håndverksdatas produkter så ta kontakt med Håndverksdata på salg@handverksdata.no eller med Espen i VKE.

Produktene
VKE Integrator vil bygge på Håndverkdatas internkontroll-, KS- og HMS-systemer. Dette er systemer som har vært i markedet en årrekke, og som elektrikere, ventilasjon- og kuldeteknikere, glassmestere, trevarebedrifter, byggmestre og andre benytter både for å tilfredsstille strenge lovkrav og å få lønnsomme rutiner på avviksregistrering og prosjektstyring på plass i bedriftene.

VKE Integrator blir et unikt produkt som kun vil tilbys til VKEs medlemsbedrifter. Håndverksdata tilbyr også Entré Office til rabatterte priser i samarbeid med VKE. Håndverksdata har ansvar for det tekniske, samt drift, videreutvikling og vedlikehold av system.

– Det å samarbeide med VKE og utvikle en egen løsning for medlemmene er en flott mulighet til å tilby et bransjetilpasset produkt som blir billigere og bedre enn om bedriftene hver for seg skulle investert i dataverktøy. På sikt gir det også samarbeids- og integrasjonsmuligheter på tvers av fag og bransjer innenfor bygg- og anlegg, sier Christer Lysfjord, Key Account Manager i Håndverksdata.

Entré Office er det enkle, skybaserte forretningssystemet for håndverkeren. Entré Office er plattform uavhengig, og egner seg perfekt for mobile arbeidstakere, som elektrikere, rørleggere, malere, og alle andre håndverkere/ servicemedarbeidere.

Lanseringsplan
Målet er å tilby VKE Integrator mot slutten av første kvartal 2021. Kontaktpersoner for VKE Integrator er Christer Lysfjord i Håndverksdata og Espen Rønning i VKE.

Flere nyheter