VKE

Innhold

Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

Næringspolitikk, Medlemskap

Publisert

Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

Digitaliseringen har modnet
For tre år siden ble første versjon av Digitalt veikart ferdigstilt. Arbeidet ble ledet av BNL med bred deltakelse fra hele næringen. Veikartet ga en tydelig beskrivelse av anbefalinger og tiltak for digitalisering i byggenæringen. Prosjektet Digitalt Veikart 2.0 ble startet høsten 2019. Det ble etablert med en styringsgruppe ledet av Jon Sandnes, adm.dir. i BNL og Jon Karlsen, tidligere toppleder i Glava som prosjektleder.

Ledere i byggenæringen er målgruppen
Målet for arbeidet har vært å skape forståelse, eierskap og forankring til hvordan ytterligere digitalisering kan gi norsk byggenæring forretningsmessige konkurransefortrinn til beste for samfunn og bedrifter i hele verdikjeden.

Vi ønsker også å skape forståelse og kompetanse på ledernivå om betydningen av hva innholdet bør være i de enkelte virksomhetenes digitale veikart, og til slutt identifisere nødvendige tiltak og prosjekter, samt bidra til samordning av nye og eksisterende initiativ herunder få etablert nødvendige felleskomponenter.

Rapporten er i første omgang rettet mot lederne i små og mellomstore virksomheter i næringen.

Digitalisering gir konkurransefortrinn
– Med vårt kostnadsnivå er digitalisering vår eneste reelle mulighet for å ligge i front, men for å lykkes bør ledelsen lage retningslinjer for hva som skal foregå digitalt. De lederne som ser mulighetene i de nye digitale teknologiene, blir vinnerne!

Rapporten gir råd til lederne i de enkelte bransjene om digitalisering. Et fellestrekk for alle bransjer og virksomheter i byggenæringen, er behovet for digital kompetanse. For å få fulleffekt er det viktig å beskrive hva du vil ha inn i BIM og kreve maskinlesbar produktinformasjon.

Råd til bedriftene
De fleste av de store virksomhetene har digitale ressurser og strategier. Og mange av de har kommet svært langt. Rapporten samler de viktigste funnene fra prosjektgruppens arbeid. Vi håper rådene i rapporten vil bidra til en mer effektiv og bærekraftig byggenæring på sikt.

Til slutt – vi må aldri glemme at digitalisering er kun et verktøy. Det vi egentlig snakker om er industrialisering eller effektivisering. Digitalisering muliggjør nye, bedre og mer effektive måter å arbeide på. Lederne må forstå dette og vite når verktøyene bør tas i bruk.

Last ned rapporten her.

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 3. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 4. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 5. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.

 6. Medlemskap

  Knut Skogstad er ny styreleder i VKE

  Det er gjort endringer i styreverv i VKE. Knut Skogstad trer inn som styreleder mens Jens Petter Burud blir ny nestleder.