VKE

Innhold

Julehilsen fra VKE

Publisert

Snart ringes julen inn og året går mot slutten. Alle har mer enn nok å gjøre for å bli ferdig med alt som skal på plass før vi endelig kan senke skuldrene og nyte en velfortjent juleferie.

2020 har vært et år som kommer til å gå inn i historiebøkene. Koronasituasjonen har preget hverdagen til alle. Vi har snakket med mange medlemmer og tilbakemeldingene er at dette har gått bedre enn først fryktet. Da koronapandemien kom for fullt og tiltakene for å begrense smitten ble iverksatt ble den norske økonomien sendt inn i en lav konjunktur. Deler av økonomien stoppet helt opp i mars og april, og veksten i 2020 ventes å bli historisk svak. Myndighetene har siden kommet med store tiltakspakker i flere runder for å avhjelpe den for mange håpløse situasjonen. Selv om smitten har økt i den andre bølgen, er virusutbruddet i Norge for øyeblikket under kontroll.

Hjelp til lærlingene
I disse dager varsles det om at vaksinasjonen mot Covid-19 vil starte i romjulen. Det gir håp om at samfunnet og økonomien vil returnere til mer normale forhold framover. Men det er liten tvil om at neste år også vil bli et annerledes og utfordrende år. Det er viktig at vi selv i vanskelige tider husker på de mange unge som skal inn i arbeidslivet som lærlinger. Om bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues utdanningstilbudet. Vi håper alle entreprenørbedrifter over en viss størrelse ser fordelene med å bli lærebedrift og at de tar sin del av ansvaret for at vi har dyktige fagfolk i årene som kommer.

Et sterkere VKE
I løpet av året har VKE fått flere nye medlemmer og medlemsmassen har aldri vært større. Det styrker bransjen å stå samlet for sakene vi jobber med, spesielt i vanskelige tider. Nytten og viktigheten av å være organisert og tilhøre en bransjeforening merker man spesielt i krisetider. Det er andre deler av næringslivet som har slitt og dette gir ringvirkninger som også vil merkes neste år.

Det har vært et hektisk og viktig år for VKE og bransjen. Foreningen har rekruttert nye medlemmer og fremstår som en sterk bransjeforening med betydelig påvirkningskraft på bransjens rammebetingelser. Arbeidet med områder innen utdanning, læreplasser, standardisering, digitalisering, sirkulær økonomi samt endringer i lovverk og forskrifter har stått øverst på listen.

I august fikk VKE Knut Skogstad som ny styreleder etter at Steinar Holm gikk over til annen virksomhet på byggherresiden. VKE har også styrket administrasjonen med Espen Rønning som fagsjef kulde. Siden Espen begynte i februar, har han rukket å bli kjent med flere av medlemsbedriftene.

VKE jobber for å ivareta bransjen interesser og konkurransekraft i arbeidet med lover, forskrifter og standarder. Medlemskapet i VKE skal gjøre det mer forutsigbart å være bedrift i vår bransje. Vårt arbeid skal bistå deg som arbeidsgiver, bransjeaktør og forenkle din hverdag. Vi er til formedlemmene.

Vi takker for samarbeidet i 2020 og ønsker en riktig god jul og et godt nytt år!

Med varm hilsen fra
Thor og Espen

Flere nyheter