Klimamarkedet rammes av svekket byggeaktivitet

Publisert

VKEs markedsrapport er nå tilgjengelig for våre medlemmer.

VKEs markedsrapport viser at koronakrisen generelt svekker utsiktene for byggeaktiviteten framover, og klimamarkedet vil også rammes. Men det er først neste år at nedgangen for nybygg ventes å treffe klimamarkedet.

For VKEs medlemmer og byggebransjen for øvrig har ikke konsekvensene av koronaviruset vært like tøffe som for andre bransjer, men til gjengjeld er bekymring stor for de fremtidige konsekvensene.  — Vi tror at vårt arbeid med tiltakspakker for å holde hjulene i gang vil bøte på noe av dette fallet, sier Thor Lexow, adm.dir i VKE.

Større usikkerhet i prognosene enn vanlig
Koronapandemien sørger for større usikkerhet i prognosene enn vanlig, og forutsetningene for anslagene kan fortsatt endre seg mye i ukene og månedene som kommer. Koronapandemien og tiltakene for å begrense smitten sender norsk økonomi inn i en lavkonjunktur. Deler av økonomien stoppet helt opp i mars og april, og veksten i 2020 ventes å bli historisk svak. Selv om samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen, vil etterdønningene av pandemien merkes i mange år, både her hjemme og globalt. Koronapandemien og omslaget i norsk økonomi gjør at vi nå venter en nedgang på 8 % i byggemarkedet i år. Det er nybyggingen som står for mesteparten av nedgangen, men også ROT-markedene ventes å falle med 3 til 4 % i år, målt i faste priser. Koronakrisen har så langt rammet byggenæringen mindre enn mange andre næringer.

Klimamarkedet rammes på sikt
Markedet for nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg er anslått til 12,4 mrd. kroner i 2019, som var omtrent uendret fra 2018, målt i faste priser.

Markedsrapport klimamarkedet juni 2020_350.jpgKoronakrisen svekker utsiktene for byggeaktiviteten framover, og klimamarkedet vil også rammes. Aktivitetsnivået ventes imidlertid å holde seg oppe i år. Det er først neste år at nedgangen for nybygg ventes å treffe klimamarkedet. Fallet kan bli på hele 9 % i 2021, målt i faste priser. Aktiviteten ventes så å ta seg opp igjen i 2022, men kommer ikke opp til nivåene vi har sett de siste årene.

Redusert etterspørselen etter ROT-arbeider
Sysselsettingsveksten avtok i styrke i 2019, men veksten for spesielt kuldemontører var likevel sterk. Antall lønnstakere i yrkesgruppen Kuldemontører steg med 2,2 % i 2019. Service- og vedlikeholdsmarkedet vokser over tid i takt med bygningsmassen, men veksten stimuleres også av økt fokus på fornying og energiøkonomisering av eksisterende bygg. Koronakrisen ventes å redusere etterspørselen etter ROT-arbeider i både bolig- og yrkesbyggsegmentet. Verdien av klimaarbeider tilknyttet eksisterende bygg ventes å gå ned med 3,5–4 % i 2020, men deretter vokse med 1,5–2 % i året i 2021 og 2022. Det er nybygg som står for de store svingningene i markedet.

Tekniske fag øker
Kalkulasjonspriser for tekniske fag fortsetter å øke og utgjorde 43 % av kostnadene for kontorbygg i 2019. Kalkulasjonsprisen for ventilasjon og kjøling økte med over 5 % i perioden fra 2018 til 2019.

VKEs markedsrapport våren 2020
VKE Markedsrapport for klimamarkedet gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS. Med klimamarkedet mener vi markedet for installasjon og vedlikehold av ventilasjons- og kulde-/varmepumpeanlegg, inkludert automatikk og produkter. I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og i prosesskjøling i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten.

Medlemmer av VKE kan laste ned markedsrapporten her (krever innlogging.)

Flere nyheter

  1. Rammeavtale for juridiske tjenester

    VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

  2. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

    Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: