VKE

Innhold

Hold hjulene i gang med økte støttesatser!

Næringspolitikk, Ventilasjon, Kulde

Publisert

11 organisasjoner, blant annet VKE, har sammen bedt klima- og miljøministeren doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut året.

I 2019 annonserte Enova at de vil endre følgende støttesatser til boligeiere:

  • Støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles
  • Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5 000,-
  • Støtten til solceller reduseres med 2 500,-
  • Støtten til solfangere reduseres med 5 000,-

Disse endringene skulle tre i kraft fra 1. april i år, men Enova har nå varslet at disse endringene vil først bli gjennomført fra 1. juli i år grunnet koronasituasjonen.

Doble støttesatsene ut året
VKE og 10 andre organisasjoner mener at alle støttesatser for boligeiere bør dobles og fristene for tiltakene over bør forlenges ut året. Dette vil hindre konkurser, oppsigelser og permitteringer i de bedriftene som leverer disse tjenesten.

Dette kan gjøres uten ekstra bevilgninger fra staten, siden man har tilstrekkelig med ubenyttede midler satt til side i energifondet for energitiltak hos boligeiere.

 Nå har myndighetene en unik mulighet til å opprettholde aktiviteten og øke gjennomføringen av samfunnsnyttige energitiltak i boliger. Ikke minst vil flere varmepumper og balansert ventilasjon bidra positivt. Balansert ventilasjon vil i tillegg til å redusere strømregningen forbedre inneklima og folkehelsen i boliger. Ikke så dumt i disse tider med hjemmekontor, sier Thor Lexow, adm. dir. i VKE.

Enkelt og virkningsfullt
 Dette er et enkelt og virkningsfullt grep som klima- og miljøministeren kan ta, sier Lexow. Ikke bare vil det føre til at bedrifter er sikret oppdrag gjennom året i denne vanskelige tiden, men vil også fremme grønn omstilling i de norske hjem.

Disse organisasjonene står bak brevet:
VKE, Rørentreprenørene Norge, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, El- og IT-forbundet, Elektroforeningen, Huseierne, Naturvernforbundet, Solenergiklyngen, WWF, og Zero.

Brevet finner du her.

Flere nyheter