Kryssløp fra TIP må bestå!

Publisert

Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE. Foto: Moment Studio.

I mange år har det vært tillatt at elever som går på Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) har kunnet velge å krysse over til Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk. I arbeidet med den nye tilbudsstrukturen har dette kryssløpet falt ut.

Viktig rekruttering for kuldelinjen
Ved flere av skolene som tilbyr kuldeteknikk er det mange elever som har gått det første året på videregående ved TIP og ikke på Vg1 elektro. Ved enkelte skoler gjelder dette så mange som halvparten av elevene på kuldeteknikk. Et kryssløp fra linjen Vg1 Teknologi- og industrifag er derfor essensielt for å opprettholde rekrutteringen til kuldeteknikk.

VKE har mottatt bekymringsmeldinger fra flere lærere og opplæringskontorer om at rekrutteringen til kuldeteknikk vil blir vanskeligere uten kryssløp.

Gode kandidater
Læreplanen for Vg1 Teknologi- og industrifag som var gjeldende fra høsten 2020 har et større innhold av elektro og styring enn det Vg1 Teknikologi og industriell produksjon hadde. Dette gjør at kunnskapsgapet innen elektrofag er mindre enn det var tidligere. Elevene har til gjengjeld større kompetanse innen mekaniske fag enn det elever fra Vg1 elektro har.

Kryssløp fra TIP til Vg2 Automatisering er fremdeles mulig, noe som viser at Utdanningsdirektoratet (Udir) mener at elevene fra TIP har god nok kompetanse til å begynne på et elektrofag på Vg2.

– Elevene som går på TIP er gode kandidater til å jobbe med kulde og ventilasjon, sier Espen Rønning, fagsjef i VKE. – Nå som utdannelsen ender ut i to fagbrev er det viktigere enn noensinne at vi klarer å rekruttere nok elever til fagene våre, poengterer Rønning.

Faglig råd for elektro og datateknologi (FRED)
VKE har i dag en vararepresentant i Faglig råd for elektro og datateknologi (FRED) og følger opp anbefalingene til utdanningsmyndighetene. VKE har spilt inn forslag til FRED hvor vi ber om at kryssløpet fra TIP gjenopprettes. En slik anbefaling fra FRED vil veie tungt når Udir vedtar nye kryssløp i tilbudsstrukturen for yrkesfaglig utdanning.

VKE vil fortsatt følge denne saken og jobbe for gjenopprettelsen av kryssløpet.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: