Kurs for praksiskandidater ‒ Ventilasjonstekniker

Kan du tenke deg å ta fagbrev som ventilasjonstekniker ved å være med på teori-forberedende kurs?

Innledning
Ventilasjonstekniker er en ny fagutdanning innen elektrofag. For dem med lang relevant erfaring er det mulighet til å ta fagbrev uten opplæring i skole og læretid i bedrift. Dette kalles praksiskandidatordningen.

Kravet for å melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat er at du må dokumentere minst 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen (praksiskandidateksamen) med kompetansemål fra læreplanen i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget, før fagprøven kan avlegges.

Oppstart og varighet
OTDE og VKE vil fra tirsdag 26. januar 2021 starte teoriforberedende kurs i ventilasjonsteknikkfaget. Kurset vil gå over ca. 30 uker, med tverrfaglig eksamen tidligst november 2021, eventuelt juni 2022 avhengig av når Utdanningsdirektoratet har utarbeidet eksamensoppgaver for praksiskandidater.

Kursets varighet vil være 120 timer fordelt over én kveld per uke, med ca. 4 undervisnings-timer per kveld.

Krav til forkunnskaper
Å kunne regne i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget innebærer å utføre matematiske beregninger og vurdere resultater i forbindelse med planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Det vil også si å foreta lufttekniske beregninger i et ventilasjonsanlegg. Det innebærer også å kunne hente informasjon om fysiske størrelser ut av tabeller og diagrammer. Kursdeltaker må ha grunnleggende forkunnskaper i praktisk matematikk.

Noen relevante lenker for kontroll av forkunnskaper:
https://www.kompetansenorge.no/test-deg-selv/
https://ndla.no/nb/subjects/subject:10d8cd69-962f-484d-8059-bbfa4239485f

Undervisningsmateriell
Tilgang til nødvendig undervisningsmateriell vil bli gitt på kurset. Kursdeltaker stiller med egen PC.

Det er en fordel om kursdeltaker har kjennskap til NEMITEKs kompetansebibliotek med Ventøk-serien, SINTEF Byggforskserien, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og Maskinforskriften.

Sted
Kurset holdes i OTDEs lokaler i Farexvegen 7 på Frogner utenfor Oslo.
Det legges også opp til fjernundervisning via web.

Kursavgift
Kursavgiften er kr 25.500,-. For VKEs medlemsbedrifter gis det 20 % rabatt og kursavgiften er kr 20.400,-.

Påmelding
Kurset har en kapasitet på 24 kursdeltakere. VKEs medlemsbedrifter har prioritet.

Påmeldingsfrist er 20. januar 2021. Vi tar forbehold om å avlyse kurset dersom det ikke blir nok påmeldte.

Påmelding gjøres ved å sende epost til marianne@otde.no.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: