VKE

Innhold

Oppgang i søkertall til kuldefaget

Etter et nedslående år i 2019 med bare 93 søkere til kuldelinjene har søkerantallet steget til 116 søkere i år.

Utdanningsdirektoratet slapp 17. mars søkertallene til videregående opplæring. Tallene viser en økning i antall søkere til kulde- og varmepumpeteknikk (Vg2).

– Dette er en gledelig oppgang etter de lave søkertallene i 2019. Det er viktig at VKE sammen med bransjen og skolene fortsatt jobber aktivt for å øke rekrutteringen til utdanningen, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

Jenter søker seg til faget
Det er også gledelig at det er en oppgang i antall jenter som søker seg til yrkesutdanninger i både bygg- og anlegg og i elektrofag. Elektrofag har generelt hatt en liten nedgang i antall søkere.

Fagfornyelse
VKE deltar aktivt i læreplangruppen for de nye læreplanene for Vg2 og Vg3. Nytt fra skoleåret 2021/2022 er den nye linjen ventilasjon- og kuldeteknikk som erstatter kulde- og varmepumpeteknikk. Kunnskapsdepartementet har bestemt at ingen Vg2-løp kun skal føre frem til ett fagbrev. I arbeidet med fagfornyelsen av den yrkesfaglige utdanningen og ny tilbudsstruktur har det vært viktig å redde kulde-utdanningen.

– Det var fare for at kuldeteknikk hadde blitt lagt ned uten det nye ventilasjonsteknikkfaget, og i Vg2 ville kuldeteknikk blitt lagt inn under automatisering, sier Espen Rønning. VKE tror den økte allsidigheten i faget vil øke interessen og søkerantallet til faglinjen.

Flere nyheter

 1. Næringspolitikk, Ventilasjon, Energi

  Enova utsetter nok en gang endringer i støttetilbudet til boligeiere

  VKE skrev i mars et brev sammen med flere andre organisasjoner hvor vi ba klima- og miljøministeren om å doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut 2020. I den siste tiltakspakken fra regjeringen har økningen av støttesatsene dessverre uteblitt.

 2. Tall og fakta

  Mørke skyer i horisonten for byggebransjen

  NHO lanserte 28. mai sin rapport "Økonomisk overblikk" for andre kvartal 2020. Rapporten viser tydelig de økonomiske konsekvensene som koronaviruset har ført med seg.

 3. F-gass, Kulde, Klima og miljø, Lover og forskrifter

  Beskytt din virksomhet – ikke kjøp ulovlige kuldemedier

  VKE har oversatt en brosjyre utgitt av AREA m.fl. for å øke bevisstheten rundt handel med ulovlige kuldemedier.

 4. Inneklima, Medlemskap, Ventilasjon

  Bjørn-Osvald Skandsen inn i VKEs styre

  Systemair har vært et aktivt medlem i VKE i en årrekke og på årsmøtet den 7. mai ble Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair AS, valgt inn i VKE styre. Styret består av syv medlemmer og to vararepresentanter fra både entreprenører innen ventilasjon og kulde og fra leverandørsiden.

 5. F-gass, Kulde

  F-gass – stadige innskjerpelser

  Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å etterfylle med ny F-gass med GWP større enn 2 500 i forbindelse med service og vedlikehold av kjøleutstyr med større fyllinger. Samtidig strammes utfasingen av HFK til for hvert år som går.

 6. Kulde, Energi, Klima og miljø

  Varmepumpe gir stor effektiviseringsgevinst

  I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet har som mål å effektivisere energibruken med 32,5 prosent innen 2030.