VKE

Innhold

Pilot-E – har du en spennende idé?

Næringspolitikk, Kulde, Klima og miljø

Publisert

Illustrasjon: Enova SF

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova utlyser nå en ny runde med Pilot-E. Pilot-E er en støtteordning for innovasjonsprosjekter fra idé til marked. I år er fokuset på utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri.

Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Formålet med støtteordningen er å få energiprosjekter fra idé til marked.

Årets utlysning har to temaer:

 1. Utslippsfri maritim transport
 2. Klimanøytral industri

Det mest spennende temaet for vår bransje er nok klimanøytral industri. Her er det mange problemstillinger innen effektiviseringer av energiprosesser og gjenvinning av lavtemperert spillvarme som kan være av interesse for kuldebransjen.

Det vil bli holdt webinarer for maritim transport 16. april og klimanøytral industri 17. april dersom temaene er av interesse.

Mer informasjon om utlysningen finner du her.

Hvis du har en spennende idé, men er usikker på om det er noe man kan få støtte til, så ta gjerne kontakt med Espen Rønning i VKE.

Flere nyheter

 1. Tall og fakta

  Mørke skyer i horisonten for byggebransjen

  NHO lanserte 28. mai sin rapport "Økonomisk overblikk" for andre kvartal 2020. Rapporten viser tydelig de økonomiske konsekvensene som koronaviruset har ført med seg.

 2. F-gass, Kulde, Klima og miljø, Lover og forskrifter

  Beskytt din virksomhet – ikke kjøp ulovlige kuldemedier

  VKE har oversatt en brosjyre utgitt av AREA m.fl. for å øke bevisstheten rundt handel med ulovlige kuldemedier.

 3. Inneklima, Medlemskap, Ventilasjon

  Bjørn-Osvald Skandsen inn i VKEs styre

  Systemair har vært et aktivt medlem i VKE i en årrekke og på årsmøtet den 7. mai ble Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair AS, valgt inn i VKE styre. Styret består av syv medlemmer og to vararepresentanter fra både entreprenører innen ventilasjon og kulde og fra leverandørsiden.

 4. F-gass, Kulde

  F-gass – stadige innskjerpelser

  Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å etterfylle med ny F-gass med GWP større enn 2 500 i forbindelse med service og vedlikehold av kjøleutstyr med større fyllinger. Samtidig strammes utfasingen av HFK til for hvert år som går.

 5. Kulde, Energi, Klima og miljø

  Varmepumpe gir stor effektiviseringsgevinst

  I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet har som mål å effektivisere energibruken med 32,5 prosent innen 2030.

 6. HMS

  Bruk trygge håndverkere!

  VKE har sammen med flere bransjeorganisasjoner publisert en brosjyre med en sjekkliste som vil gjøre det tryggere for kunder å få en teknisk entreprenør på besøk – og tryggere for entreprenøren å besøke kunder.