VKE

Innhold

Pilot-E – har du en spennende idé?

Næringspolitikk, Kulde, Klima og miljø

Publisert

Illustrasjon: Enova SF

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova utlyser nå en ny runde med Pilot-E. Pilot-E er en støtteordning for innovasjonsprosjekter fra idé til marked. I år er fokuset på utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri.

Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Formålet med støtteordningen er å få energiprosjekter fra idé til marked.

Årets utlysning har to temaer:

  1. Utslippsfri maritim transport
  2. Klimanøytral industri

Det mest spennende temaet for vår bransje er nok klimanøytral industri. Her er det mange problemstillinger innen effektiviseringer av energiprosesser og gjenvinning av lavtemperert spillvarme som kan være av interesse for kuldebransjen.

Det vil bli holdt webinarer for maritim transport 16. april og klimanøytral industri 17. april dersom temaene er av interesse.

Mer informasjon om utlysningen finner du her.

Hvis du har en spennende idé, men er usikker på om det er noe man kan få støtte til, så ta gjerne kontakt med Espen Rønning i VKE.

Flere nyheter