Retningslinjer for skifte av luftfilter i ventilasjonsanlegg

Publisert

Skifte av luftfiltre skal gjøres på riktig måte for å hindre at det frigjøres uønskede og skadelige forurensninger for operatør, brukere av bygget og miljøet.

I forbindelse med utbruddet av korona-viruset har VKE fått flere henvendelser om hvordan de som arbeider med service, vedlikehold og skifte av luftfiltre skal forholde seg.

Når det gjelder luftfiltre for allmenn ventilasjon gjelder vanlige rutiner, prosedyrer og forhåndsregler ved skifte. Har det vært en smittebærer i lokalet er smittefaren størst ved nærkontakt og dråpesmitte. Fraluft og avluft i ventilasjonsanlegg er generelt ikke regnet som en smittebærer for det nye koronaviruset. Det anbefales generelt at de som arbeider med filterskifte benytter engangskjeledress, munnbind/støvmaske og hansker.

Avtrekksluft fra sykehus, laboratorium, isolater o.l. har derimot større risiko for å bidra til spredning av virus og det må derfor i slike tilfeller være på plass gode rutiner, utstyr og verktøy. Her er god opplæring, trening og kompetanse viktig for alle involverte.

For å hindre at det frigjøres uønskede og skadelige forurensninger for operatør, brukere av bygget og miljøet ved skifte av luftfilter har VKE publisert en anbefaling med generelle retningslinjer. Anbefalingen er utarbeidet i samarbeid med VKEs filterleverandører Camfil Norge, Interfil, Swegon og Systemair.

Last ned anbefalingen her.

Det skal jevnlig skiftes luftfilter for tilluft og avluft i ventilasjonsanlegg, for eksempel hver 6. eller 12. måned. VKE anbefaler å kun benytte luftfiltre fra seriøse filterleverandører som kan dokumentere luftfilterets klassifisering (EN-ISO 16890), egenskaper og sertifikater.

Informasjon fra NHO
NHO legger fortløpende ut informasjon og utfyllende svar på spørsmål om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset.

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: