VKE

Innhold

Mørke skyer i horisonten for byggebransjen

Tall og fakta

Publisert

Illustrasjon: BNL

NHO lanserte 28. mai sin rapport "Økonomisk overblikk" for andre kvartal 2020. Rapporten viser tydelig de økonomiske konsekvensene som koronaviruset har ført med seg.

Rapporten viser at det har vært en generell nedgang i den økonomiske aktiviteten i hele Norge og man anslår at BNP for Norge kan synke med hele 4,1 % i 2020.

Rapporten kan lestes ned her.

For VKEs medlemmer og byggebransjen for øvrig har ikke konsekvensene av koronaviruset vært like tøffe som for andre bransjer, men til gjengjeld er bekymring stor for de fremtidige konsekvensene. Usikkerhet i markedsutsiktene gjør at flere byggeprosjekter blir lagt på is og dette vil føre til at kan komme en kraftig brems for byggenæringen. BNL har i sin nyeste markedsrapport prognoser som viser en nedgang for byggebransjen på 8 % i 2020.

Figuren under viser differansen mellom positive og negative svar som bedriftene tilknyttet BNLs bransjeorganisasjoner har gitt i forbindelse med NHOs markedsundersøkelse.

BNL markedsutsikter 2020.JPG

VKEs bedrifter har i stor grad den samme opplevelsen som de andre bedriftene i byggenæringen. 75 % mener den generelle markedssituasjonen er god for øyeblikket, men hele 58 % forventer en nedgang i markedet for andre halvår 2020. For 2021 forventer 71 % av VKEs medlemmer en nedgang i markedsutsiktene.

Spår fall i 2021
Der de fleste andre bransjer peker på synkende ordretilgang og omsetning i tiden fremover som den største utfordringen er VKEs medlemmer spesielt bekymret for økte innkjøpspriser. Hele 79 % tror økte innkjøpspriser vil stanse nye investeringer og være til hinder for bedriftens vekst i tiden fremover.

 – VKEs markedsrapport viser at koronakrisen generelt svekker utsiktene for byggeaktiviteten framover, og klimamarkedet vil også rammes. Men det er først neste år at nedgangen for nybygg ventes å treffe klimamarkedet. Fallet kan bli på hele 9 % i 2021, målt i faste priser, sier Thor Lexow, adm.dir i VKE. Vi håper at vårt arbeid med tiltakspakker for å holde hjulene i gang vil bøte på noe av dette fallet, avslutter Lexow.

Flere nyheter