VKE

Innhold

Spydspiss innen CO2 i Vestfold

Kulde

Publisert

VKE på bedriftsbesøk hos IAC Vestcold, Jan H. Eriksen og Espen Rønning.

IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.

Bedriften er lokalisert i landlige omgivelser i Stokke i Vestfold. En vakker junidag med 26 °C i skyggen er det lite som viser den store aktiviteten og tempoet som bedriften har med ferdigstillelse av store oppdrag nå som kjølesesongen er på topp.

Fagkompetanse og bærekraft
– En nøkkel til suksess har vært langsiktig satsing på fagkompetanse og bærekraftige løsninger sier Jan Harald Eriksen, daglig leder i IAC Vestcold. Den store kuldemediediskusjonen er et tilbakelagt stadiet da det så å si er kun CO2 som benyttes som kuldemedium, både for kjøl og frys i butikker og i matforedlingsindustrien. Men bedriften jobber også med HFK/HFO-der det er nødvendig. IAC Vestcold er lærebedrift og har per i dag to lærlinger.

– Teknologiutviklingen innen CO2 har vært formidabel de siste ti årene sier Eriksen. Overgangen fra kuldedistribusjon med saltlake og glykol til DX-anlegg har redusert størrelsen og forbedret anleggene, og investeringskostnadene er betydelig redusert.

Små marginer
– Det er et tøft marked med små marginer som gjør at prosjektene må planlegges og gjennomføres så effektivt og raskt som mulig, sier Eriksen. Det skal ikke store uforutsette hendelser eller endringer til før lønnsomheten i et prosjekt forsvinner. Men kravstore kunder er bra og dette har ledet til en meget profesjonell bransje der de seriøse har vunnet frem med den beste teknologien og løsningene.

Nyttig å være VKE-medlem
– IAC Vestcold har stor nytte av å være VKE-medlem og den informasjonen som foreningen kommer med. Gjennom medlemskap bidrar også vi til å løfte bransjen. Uten en sterk og målrettet bransjeforening ville nok rammetingelsene for bransjen vært betydelig dårligere – både innen rekruttering, lovverk og fagutdanningen, sier Eriksen.

– Det er viktig for VKE å arbeide for fremtidig lovpålagte kompetansekrav i kuldebransjen. En innstramming av hvem som kan jobbe med farlige stoffer, som brannfarlige og giftige kuldemedier og kuldemedier under høyt trykk, er viktig for en ytterligere profesjonalisering av bransjen, avslutter Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.

 2. F-gass, Kulde, Klima og miljø

  Ulovlig import og salg av F-gasser

  I sommervarmen er det stort behov for tjenestene som kuldebransjen leverer, og dette er det ikke bare lovlydige entreprenører og leverandører som har fått med seg. Det har vært stoppet rekordstore forsendelser av ulovlig innførte F-gasser.

 3. Fagutdanning og sertifisering

  Læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring

  Nå er forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring med frist 15. november. Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående opplæring fra 2021.

 4. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 5. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 6. Fagutdanning og sertifisering, Kulde

  Bill.mrk: Læreplass søkes

  Koronakrisen har gjort at mange av VKEs medlemsbedrifter har krevende økonomi om dagen, det er også mange som er bekymret for tiden fremover. Men nå er det mange elever som skal ha opplæring i bedrift og som søker læreplasser. Bransjen kan gå glipp av mange gode fagarbeidere om vi ikke finner læreplasser til elevene.