VKE

Innhold

Spydspiss innen CO2 i Vestfold

Kulde

Publisert

VKE på bedriftsbesøk hos IAC Vestcold, Jan H. Eriksen og Espen Rønning.

IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.

Bedriften er lokalisert i landlige omgivelser i Stokke i Vestfold. En vakker junidag med 26 °C i skyggen er det lite som viser den store aktiviteten og tempoet som bedriften har med ferdigstillelse av store oppdrag nå som kjølesesongen er på topp.

Fagkompetanse og bærekraft
– En nøkkel til suksess har vært langsiktig satsing på fagkompetanse og bærekraftige løsninger sier Jan Harald Eriksen, daglig leder i IAC Vestcold. Den store kuldemediediskusjonen er et tilbakelagt stadiet da det så å si er kun CO2 som benyttes som kuldemedium, både for kjøl og frys i butikker og i matforedlingsindustrien. Men bedriften jobber også med HFK/HFO-der det er nødvendig. IAC Vestcold er lærebedrift og har per i dag to lærlinger.

– Teknologiutviklingen innen CO2 har vært formidabel de siste ti årene sier Eriksen. Overgangen fra kuldedistribusjon med saltlake og glykol til DX-anlegg har redusert størrelsen og forbedret anleggene, og investeringskostnadene er betydelig redusert.

Små marginer
– Det er et tøft marked med små marginer som gjør at prosjektene må planlegges og gjennomføres så effektivt og raskt som mulig, sier Eriksen. Det skal ikke store uforutsette hendelser eller endringer til før lønnsomheten i et prosjekt forsvinner. Men kravstore kunder er bra og dette har ledet til en meget profesjonell bransje der de seriøse har vunnet frem med den beste teknologien og løsningene.

Nyttig å være VKE-medlem
– IAC Vestcold har stor nytte av å være VKE-medlem og den informasjonen som foreningen kommer med. Gjennom medlemskap bidrar også vi til å løfte bransjen. Uten en sterk og målrettet bransjeforening ville nok rammetingelsene for bransjen vært betydelig dårligere – både innen rekruttering, lovverk og fagutdanningen, sier Eriksen.

– Det er viktig for VKE å arbeide for fremtidig lovpålagte kompetansekrav i kuldebransjen. En innstramming av hvem som kan jobbe med farlige stoffer, som brannfarlige og giftige kuldemedier og kuldemedier under høyt trykk, er viktig for en ytterligere profesjonalisering av bransjen, avslutter Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

Flere nyheter

 1. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  Fornyelse av F-gass-sertifikat utsatt til 1. juni 2021

  Miljødirektoratet har 20. november varslet at fristen for å fornye F-gass-sertifikatet er utsatt nok en gang grunnet koronarestriksjoner. Fristen er utvidet fra 1. desember 2020 til 1. juni 2021.

 2. Nyhet, Inneklima, Ventilasjon, HMS

  God ventilasjon reduserer smitte

  Vi oppholder oss i gjennomsnitt 90 prosent av tiden innendørs. I disse koronatider der vi i tillegg er mindre på farten, har denne prosentandelen trolig steget ytterligere. Det å oppholde seg innendørs skal være både trygt og sunt. Det er tross alt hovedhensikten med bygninger – de skal beskytte oss mot vær, vind og farer. Da er det helt essensielt at inneklimaet også er trygt.

 3. Fagutdanning og sertifisering, Kulde

  Kryssløp fra TIP må bestå!

  I mange år har det vært tillatt at elever som går på Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) har kunnet velge å krysse over til Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk. I arbeidet med den nye tilbudsstrukturen har dette kryssløpet falt ut.

 4. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 5. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 6. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.