VKE

Innhold

Ulovlig import og salg av F-gasser

F-gass, Kulde, Klima og miljø

Publisert

Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE er bekymret over ulovlig handel med F-gasser.

I sommervarmen er det stort behov for tjenestene som kuldebransjen leverer, og dette er det ikke bare lovlydige entreprenører og leverandører som har fått med seg. Det har vært stoppet rekordstore forsendelser av ulovlig innførte F-gasser.

Rumenske myndigheter gjennomførte i sommer det største beslaget av ulovlige innførte F-gasser siden F-gassdirektivet ble implementert. Beslaget skjedde etter tips fra det europeiske kontoret for bedrageribekjempelse – OLAF. Beslaget, som i hovedsak besto av kuldemediene R134a, R404a, R407C og R507, var på hele 76 045 kg. Rekordbeslaget følger etter en rekke mindre beslag flere steder i Europa tidligere i år.

Mistanke om omfattende smugling av F-gasser
Den europeiske organisasjonen for fluorkarbonprodusenter – EFCTC lanserte i slutten av juni resultatene fra en rapport utarbeidet av konsulentselskapet Oxera. I rapporten har man analysert eksporten av F-gasser fra Kina og sammenlignet dette med mengdene rapportert importert til EU og dets naboland. Undersøkelsene tyder på at avviket mellom det som blir rapportert inn til EU og det som blir rapportert ut fra Kina kan være så stort som 34 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer en tredjedel av det lovlige markedet for F-gasser i EU. Avviket i rapporteringen viser et klart oppsving etter at man innførte hardere restriksjoner på F-gasser i EU i 2018.

Det skjer også i Norge
Norge er heller ikke skånet for kjøp og salg av ulovlige kuldemedier, selv om det ikke har offentliggjort at det har skjedd noen store beslag. Man kan med jevne mellomrom finne salg av ulovlige kuldemedier på Finn.no. Dette gjelder både gamle flasker med kuldemedier som er forbudt å bruke (f.eks. R12 og R22), men også kuldemedier på forbudte engangsflasker som man tydelig kan se ikke er fra norske leverandører.

Meld fra
Bruk av illegalt innførte kuldemedier undergraver nedfasingen som Norge og EU har innført, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE. I tillegg til at det rett og slett ulovlig, kan man heller ikke garantere at produktet på beholderne har de kvaliteter det skal ha og kan føre til skader på anleggene det fylles på. Vi anbefaler alle som har mistanker om at det benyttes forbudte eller ulovlig innførte kuldemedier om å rapportere dette til Miljødirektoratet.

Bruk brosjyren fra AREA
VKE har tidligere i år oversatt en brosjyre utgitt av AREA, EFCTC m.fl. om hvordan din bedrift kan sikre seg mot å kjøpe ulovlige kuldemedier.

Rapporten fra EFCTC finner du her.

Flere nyheter