VKE

Innhold

Enova utsetter nok en gang endringer i støttetilbudet til boligeiere

Næringspolitikk, Ventilasjon, Energi

Publisert

Illustrasjon: Enova SF

VKE skrev i mars et brev sammen med flere andre organisasjoner hvor vi ba klima- og miljøministeren om å doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut 2020. I den siste tiltakspakken fra regjeringen har økningen av støttesatsene dessverre uteblitt.

Enova har 29. mai annonsert at endringene på følgende støttesatser på nytt er utsatt, denne gangen til 1. januar 2021: 

 • Støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles
 • Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5 000,-
 • Støtten til solceller reduseres med 2 500,-
 • Støtten til solfangere reduseres med 5 000,- 

Disse endringene skulle først endres fra 1. april i år, deretter ble endringen utsatt til 1. juli i år grunnet koronasituasjonen. 

Som VKE m.fl. ba om har denne endringen blitt utsatt til 1. januar 2021, men økningen av  støttesatsene for energitiltak i boliger som organisasjonene ba om har uteblitt. 
 
Regjeringen la samme dag frem tiltakspakke 3. I denne ble det satt av 2 milliarder kroner til grønn omstilling som skal fordeles av Enova. Disse er forbeholdt grønn teknologiutvikling i industrien, og en grønn renovasjon av norske hjem støttes ikke i denne pakken. 
 
– Det er beklagelig at regjeringen og Enova ikke styrker støttetilbudet til boligeiere som vil gjennomføre energitiltak, dette ville ført til økt aktivitet for de firmaene som betjener privatmarkedet i denne vanskelige tiden sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE. 
 
Pressemeldingen fra Enova finner du her.

Flere nyheter

 1. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  Fornyelse av F-gass-sertifikat utsatt til 1. juni 2021

  Miljødirektoratet har 20. november varslet at fristen for å fornye F-gass-sertifikatet er utsatt nok en gang grunnet koronarestriksjoner. Fristen er utvidet fra 1. desember 2020 til 1. juni 2021.

 2. Nyhet, Inneklima, Ventilasjon, HMS

  God ventilasjon reduserer smitte

  Vi oppholder oss i gjennomsnitt 90 prosent av tiden innendørs. I disse koronatider der vi i tillegg er mindre på farten, har denne prosentandelen trolig steget ytterligere. Det å oppholde seg innendørs skal være både trygt og sunt. Det er tross alt hovedhensikten med bygninger – de skal beskytte oss mot vær, vind og farer. Da er det helt essensielt at inneklimaet også er trygt.

 3. Fagutdanning og sertifisering, Kulde

  Kryssløp fra TIP må bestå!

  I mange år har det vært tillatt at elever som går på Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) har kunnet velge å krysse over til Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk. I arbeidet med den nye tilbudsstrukturen har dette kryssløpet falt ut.

 4. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 5. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 6. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.