VKE

Innhold

Enova utsetter nok en gang endringer i støttetilbudet til boligeiere

Næringspolitikk, Ventilasjon, Energi

Publisert

Illustrasjon: Enova SF

VKE skrev i mars et brev sammen med flere andre organisasjoner hvor vi ba klima- og miljøministeren om å doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut 2020. I den siste tiltakspakken fra regjeringen har økningen av støttesatsene dessverre uteblitt.

Enova har 29. mai annonsert at endringene på følgende støttesatser på nytt er utsatt, denne gangen til 1. januar 2021: 

  • Støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles
  • Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5 000,-
  • Støtten til solceller reduseres med 2 500,-
  • Støtten til solfangere reduseres med 5 000,- 

Disse endringene skulle først endres fra 1. april i år, deretter ble endringen utsatt til 1. juli i år grunnet koronasituasjonen. 

Som VKE m.fl. ba om har denne endringen blitt utsatt til 1. januar 2021, men økningen av  støttesatsene for energitiltak i boliger som organisasjonene ba om har uteblitt. 
 
Regjeringen la samme dag frem tiltakspakke 3. I denne ble det satt av 2 milliarder kroner til grønn omstilling som skal fordeles av Enova. Disse er forbeholdt grønn teknologiutvikling i industrien, og en grønn renovasjon av norske hjem støttes ikke i denne pakken. 
 
– Det er beklagelig at regjeringen og Enova ikke styrker støttetilbudet til boligeiere som vil gjennomføre energitiltak, dette ville ført til økt aktivitet for de firmaene som betjener privatmarkedet i denne vanskelige tiden sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE. 
 
Pressemeldingen fra Enova finner du her.

Flere nyheter