VKE

Innhold

Enova utsetter nok en gang endringer i støttetilbudet til boligeiere

Næringspolitikk, Ventilasjon, Energi

Publisert

Illustrasjon: Enova SF

VKE skrev i mars et brev sammen med flere andre organisasjoner hvor vi ba klima- og miljøministeren om å doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut 2020. I den siste tiltakspakken fra regjeringen har økningen av støttesatsene dessverre uteblitt.

Enova har 29. mai annonsert at endringene på følgende støttesatser på nytt er utsatt, denne gangen til 1. januar 2021: 

 • Støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles
 • Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5 000,-
 • Støtten til solceller reduseres med 2 500,-
 • Støtten til solfangere reduseres med 5 000,- 

Disse endringene skulle først endres fra 1. april i år, deretter ble endringen utsatt til 1. juli i år grunnet koronasituasjonen. 

Som VKE m.fl. ba om har denne endringen blitt utsatt til 1. januar 2021, men økningen av  støttesatsene for energitiltak i boliger som organisasjonene ba om har uteblitt. 
 
Regjeringen la samme dag frem tiltakspakke 3. I denne ble det satt av 2 milliarder kroner til grønn omstilling som skal fordeles av Enova. Disse er forbeholdt grønn teknologiutvikling i industrien, og en grønn renovasjon av norske hjem støttes ikke i denne pakken. 
 
– Det er beklagelig at regjeringen og Enova ikke styrker støttetilbudet til boligeiere som vil gjennomføre energitiltak, dette ville ført til økt aktivitet for de firmaene som betjener privatmarkedet i denne vanskelige tiden sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE. 
 
Pressemeldingen fra Enova finner du her.

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.

 2. F-gass, Kulde, Klima og miljø

  Ulovlig import og salg av F-gasser

  I sommervarmen er det stort behov for tjenestene som kuldebransjen leverer, og dette er det ikke bare lovlydige entreprenører og leverandører som har fått med seg. Det har vært stoppet rekordstore forsendelser av ulovlig innførte F-gasser.

 3. Fagutdanning og sertifisering

  Læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring

  Nå er forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring med frist 15. november. Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående opplæring fra 2021.

 4. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 5. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 6. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.