VKE

Innhold

Varmepumpe gir stor effektiviseringsgevinst

Kulde, Energi, Klima og miljø

Publisert

Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE er glad for anerkjennelsen NVE gir varmepumper i energisystemet. Foto: Georg Mathisen / Nemitek

I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet har som mål å effektivisere energibruken med 32,5 prosent innen 2030.

Rapporten er skrevet av Oslo Economics og Asplan Viak, med innspill fra flere aktører i energibransjen. Målet med rapporten er å finne de tiltakene som ut ifra en kost-nyttevurdering har størst potensial for å effektivisere oppvarming og nedkjøling av bygg.

De tre tiltakene som kommer best ut er:

  • Økt bruk av varmepumper.
  • Økt utnyttelse av varme fra avfallsforbrenning gjennom termisk lagring.
  • Kraftproduksjon basert på utnyttelse av spillvarme fra industri.

Varmepumper er viktigst
For varmepumper står det i rapporten:

"Det teknisk-økonomiske potensialet knyttet til økt bruk av varmepumper er blitt estimert til rundt 8 TWh varmeproduksjon per år (ca. 5 TWh reduksjon i bruk av primærenergi per år). Vår analyse viser at bruk av varmepumper forventes å være svært lønnsomt. Varmepumper fremstår som den potensielt viktigste løsningen vi har vurdert for effektivisering av oppvarming og kjøling. Dette skyldes blant annet at elektrisitet er den viktigste kilden til oppvarming i Norge."

– Dette viser hvor viktig kuldebransjen er for å effektivisere energisystemet. Bransjen vår er en viktig del av klimaløsningen sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

Dette tiltaket dekker kun oppvarming og nedkjøling av bygg, i tillegg er varmepumper en nødvendighet for å få til en utnyttelse av lavtemperert spillvarme. Et eksempel på dette er kjøling av datasentre som man tror vil øke med 3 - 8 TWh innen 2040.

Rapporten finner du her.

Flere nyheter