VKE slutter seg til FL-VA/VVS/KULDE 2020

Næringspolitikk, Medlemskap

Publisert

Felles salgs og leveringsbetingelser for VA, VVS og kuldebransjen.

FL-VA/VVS/KULDE 2020 er utarbeidet av representanter fra VA og VVS Produsentene VVP, Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Rørentreprenørene Norge samt VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi.

Den nye avtalen avløser FL-VA/VVS 2016 med virkning fra 1. november 2020. Virkeområdet for de fremforhandlede betingelsene i FL-VA/VVS/KULDE 2020 er all handel med varer mellom medlemmer av organisasjonene og er supplerende i forhold til kjøpsloven.

Lang tradisjon med felles salgs- og leveringsbetingelser
I VA og VVS-området har partene helt siden 1970-tallet hatt felles salgs- og leveringsbetingelser som regulerer handelen mellom dem. Nå er VKE blitt med i fellesskapet, med grossistene, produsentene og entreprenørene på rørsiden.

Forutsigbart og mindre konflikt
– Vi mener denne avtalen vil bidra til mer balanserte kontrakter som igjen vil skape forutsigbarhet og redusere konflikter, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

– Den største endringen er at VKE har sluttet seg til avtalen. Når flere blir med bidrar det til at avtalen står sterkere. FL-VA/VVS/Kulde bidrar til mer idyll og mindre krangel, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

– Det kan være utfordrende å oppnå et godt og balansert avtaleverk på tvers av alle leddene i en bransje slik vi har klart, derfor er denne avtalen ganske unik i sitt slag. Det understreker avtalens styrke at VKE nå ønsker å tre inn i avtalen og veldig hyggelig at de vil være med på å berike og bære avtaleverket videre, sier Terje Røising, daglig leder i Norske Rørgrossisters Forening.

Unngå tillegg og avvik
Komitéens medlemmer har valgt ikke å angi konkret hvilke bestemmelser som kan eller ikke kan fravikes ved avtale mellom partene, men heller angi generelt at disse betingelsene gjelder med mindre annet er avtalt. Det understrekes at partene har kommet frem til disse betingelsene som en gjennomtenkt helhet, og som resultat av forhandlinger med tilpasning fra begge sider. Det oppfordres derfor til varsomhet med å avtale avvik med mindre dette skyldes konkrete forhold ved det enkelte prosjekt.

– Vi er glade for at flere ønsker å slutte seg til avtalen. Nå oppfordrer vi partene i verdikjeden om å respektere FL-VA/VVS/Kulde 2020, og ikke ødelegger resultatet av forhandlingene gjennom egne tillegg og unntak, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VVP.

Her kan du laste ned FL-VA/VVS/KULDE 2020.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: