F-gass – nye forbud fra 1. januar 2022

F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

Publisert

Espen Rønning informerer om nye forbud fra 1. januar. Foto: VKE

Fra nyttår strammes skruen nok en gang til for bruk av kuldemedier med høy klimapåvirkning. Denne gangen er fokuset på kuldemedier i kommersielle fryse- og kjølesystemer.

Frysere og kjøleskap til kommersiell bruk
Fra 1. januar 2022 er det omsetningsforbud på kjøleskap og frysere til kommersiell bruk (hermetisk tette anlegg og produkter) som inneholder HFK-er med et GWP på 150 eller mer. Dette er en innstramming på omsetningsforbudet fra 2020 hvor begrensningen var GWP på 2 500 eller mer.

For husholdningsbruk har et tilsvarende omsetningsforbud vært gjeldende siden 1. januar 2015, så dette er et forbud som produsentene er godt forberedt på. Typiske produkter som dette forbudet gjelder er kjøleskap og frysere til storkjøkken, mobile bruskjølere og displayfrysere.

– Typiske kuldemedier man ser for seg å benytte i nye systemer er R-290 (propan) og R-454C/R-455A (blandinger som inneholder for det meste R-1234yf og R-32). Med tanke på de mulige restriksjonene som kan komme i forbindelse med REACH vil det mest fremtidssikre nok være å satse på naturlige kuldemedier som R-290, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

Sentraliserte kjøle- og frysesystemer
Fra 1. januar 2022 er det omsetningsforbud på sentraliserte kjøle- og frysesystemer med flere moduler for kommersiell bruk med en nominell kapasitet på 40 kW eller mer som inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, fluorholdige klimagasser med et GWP på 150 eller mer, unntatt primære kuldemediekretser i kaskadesystemer der det kan brukes fluorholdige klimagasser med et GWP på mindre enn 1 500.

Med "flere moduler" menes det at systemet inneholder flere kompressorer per krets, eller "Multipack" som det kalles i den engelske versjonen av f-gassdirektivet.

– Kuldemedier som tenkes benyttet i dette segmentet er R-290, R-744 (CO2) og R-454C/R-455A. I norske dagligvareforretninger har man i mange år gått foran og installert systemer med R-744. På grunn av dette ses Norge på som et foregangsland i Europa på dette området. Det er derfor vanskelig å se at man bør velge noe annet fremover, med tanke på all den kompetansen og erfaringen man har på bruk av R-744 i Norge, fortsetter Espen Rønning.

Kommende forbud
Fra 1. januar 2025 kommer omsetningsforbud på todelt klimaanlegg (splittanlegg) som inneholder mindre enn 3 kg fluorholdige klimagasser, og som inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, fluorholdige klimagasser med et GWP på 750 eller mer.

– Her har det norske markedet tilpasset seg det kommende omsetningsforbudet med en storstilt satsning på R-32, spørsmålet nå er jo om dette vil holde når f-gassforordningen blir revidert og det endelige forslaget til REACH-restriksjoner blir kjent, sier Espen Rønning. Det dukker stadig opp splittanlegg basert på R-290 fra Kina på det europeiske markedet, så det blir spennende å se om noen av de store produsentene velger å satse på R-290 eller om de velger å gå for nye blandinger som R-454C/R-455A.

Utkast til revidert f-gassforordning er ventet å foreligge i løpet av våren 2022. Det er ventet at man vil se noe innstramming i nedfasingen av f-gasser, men uttalelser fra DG Clima har ført til at man også har forventninger om at det vil komme flere omsetningsforbud.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: