HFK-tiltak i klimaplanen

Thor Lexow, adm.dir i VKE, med innspill på Klimaplanen 2021 - 2030 til Stortingets Energi og miljøkomité.

VKE med klare anbefalinger til Stortingets energi- og miljøkomité under høring om regjeringens Klimaplan for 2021 – 2030.

Velfungerende og klimasmarte installasjoner kan i stor grad redusere klimapåvirkningen fra bygg. Og med varmepumper frigir man elektrisk kraft til andre viktige områder i samfunnet.

Vår bransje leverer anlegg og tjenester som er helt nødvendige i et moderne samfunn. Varmepumper og kuldemaskiner er viktig for helsevesenet, dagligvarehandelen, næringsmiddelindustrien, akvakultur og marin industri, datakjøling og klimakjøling. Dette er bare noe av det vår bransje leverer.

Gårsdagens teknologi benyttet i stor grad HFK som arbeidsmedium. I dag vet vi at det ikke var særlig klimasmart. HFK er en gruppe syntetiske fluorholdige gasser som er sterke klimagasser.

Faktisk er hele 2,6 % av Norges totale klimagassutslipp relatert til HFK.
I norske næringsbygg er det installert anlegg med HFK som tilsvarer 2,2 millioner tonn CO₂, dersom dette slipper ut. I tillegg kommer HFK i over 1 million varmepumper i private hjem.

For å gi et forholdstall på hva en lekkasje fra en enkelt luft-til-luft-varmepumpe med HFK betyr, så tilsvarer dette CO₂ -utslippet fra et års bilbruk med fossilbil.

Det er gjort tiltak for å begrense lekkasjer og få returnert brukt HFK til godkjente mottak. Dessverre lekker det fortsatt mye HFK fra anlegg ut i atmosfæren. 3/4 av lekkasjene fra disse anleggene skjer ved løpende drift og 1/4 er lekkasje ved sanering av anlegg. Sett i forhold til totale utslipp av HFK i Norge, er mindre enn 5 % samlet inn til godkjent mottak i perioden 1991 – 2015.

Vi ønsker raskere utfasing av HFK
I årene som kommer, vil en rekke produkter og anlegg med HFK bli utfaset og erstattet av klimavennlige løsninger. Ved å øke innsamlingen av brukt HFK kan man hindre at gass fra produkter som blir skrotet eller reparerte, lekker ut i atmosfæren.
VKE er positive til at regjeringen vil øke informasjonen og tilsynet med regelverket for HFK. Men vi mener det må mer til . Klimavennlige alternativer til HFK må tas i bruk raskere og i større omfang.

Vi foreslår 3 tiltak for omlegging til klimavennlige kuldemedier

  1. Styrk kunnskapen om klimavennlige kuldemedier hos bygg- og anleggseiere, slik at eksisterende anlegg blir sanert forskriftsmessig og nye anlegg blir klimavennlige.
  2. Hev kompetansen og styrk fagutdanningen for kulde- og varmepumpemontører, spesielt med fokus på å håndtere klimavennlige alternativer til HFK på en sikker måte.
  3. Stimuler til økt bruk av klimavennlige kuldemedier med støtteordninger fra Enova.

VKEs skriftlige innspill til Klimaplan for 2021-2030 kan du lese her. 

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: