Ønsker innspill til nye studieplaner for KEM-fagskoleutdanning

Publisert

Roy Peistorpet er lærer i Fagskolen Innlandet og sentral i arbeidet med læreplanene. Foto: Fagskolen Innlandet.

Varme- og kuldeinstallasjoner og ventilasjon- og klimainstallasjoner står sentralt i den nye fagskoleutdanning. Arbeidsgruppen foreslår nytt navn på utdanningen: VVS- og klimateknikk. Nå er anledningen åpen for å gi innspill.

Studieretningen VVS- og klimateknikk omhandler i hovedsak installasjoner innomhus. Både VKE og Rørentreprenørene Norge har hatt viktige roller i utviklingen av studiet, og KEM-linjen er dermed tilrettelagt både for arbeidsmarkedet og byggebransjens behov. Studentene har i hovedsak bakgrunn som kuldeteknikere og rørleggere, og får innblikk i hverandres fagfelt under utdannelsen. Dette gir en viktig krysskompetanse som gjør det mulig å se helheten i byggeprosjektene.

– Arbeidet kan ikke utføres av arbeidsgruppene alene, vi er avhengig av innspill fra fagskolesektoren og partene i arbeidslivet, sier direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge. Tobiassen sitter sammen med Roy Peistorpet (Fagskolen Innlandet, Gjøvik) og Rune Brattland (Fagskolen i Agder, Grimstad) i en av arbeidsgruppene som har utarbeidet utkastet.

De er nominert til arbeidet av Nasjonalt fagskoleråd til å utvikle studieplaner for fagskoleutdanning KEM. Hver arbeidsgruppe består av tre personer med faglig bakgrunn fra høyere yrkesfaglig utdanning eller relevant arbeidsliv.

Kom med innspill!
Nasjonalt fagskoleråd legger opp til en åpen prosess og bred involvering med innspillsrunder på planutkast midtveis i arbeidet. Innspillene kan gis mellom 14. januar og 14. mars 2021.
– Vi håper så mange som mulig fra partene i arbeidslivet, utdanningssektor og andre interessenter vil gi innspill på studieplanene sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Slik gir du innspill
Via lenkene under blir du sendt til et skjema i Microsoft Forms for studieplanen for KEM. I skjemaet får du først presentert planutkast med endringer som arbeidsgruppene har utarbeidet. Deretter blir du presentert for en rekke spørsmål arbeidsgruppene ønsker svar på. Du kan sende inn innspill frem til 14. mars 2021 kl. 23:45.

Gi ditt innspill her!

Digitalt innspillseminar
I tillegg til denne innspillsrunden inviterer arbeidsgruppen til digitalt høringsseminar onsdag 17. februar 2021 kl. 1300-1430 på Zoom.

Registrer deg her!

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: