Julehilsen fra VKE

Medlemskap

Publisert

Snart ringes julen inn, året går mot slutten og vi kan endelig senke skuldrene og nyte en velfortjent juleferie.

VKE sender med dette en julehilsen og ønsker å fortelle hva vi har arbeidet med og hvilke resultater vi har oppnådd i året som har gått.

2021 har vært nok et år sterkt preget av koronasituasjonen og spesielt de siste ukene med en ny smittebølge har krevd en gjeninnføring av strenge smitteverntiltak som griper inn i både arbeidslivet og privatlivet. Smittevern, hjemmekontor og restriksjoner har preget hverdagen til alle. Bedriftene skal ha ros for å følge opp smittevern og for å bruke bransjestandarden fra BNL for smittevern på bygg- og anleggsplasser.

Til tross for koronasituasjonen er de fleste tilbakemeldingene fra medlemmene at markedet har gått langt bedre enn fryktet. Det skyldes først og fremst at igangsettingen av nye yrkesbygg ikke ble så lav som antatt, og at etterspørselen etter nye boliger har også vært solid. Det som nå skaper bekymring og usikkerhet er dårlig tilgang på materialer og komponenter som inngår i de tekniske installasjonene samt kostnadsnivået.

I løpet av året har VKE fått flere nye medlemmer. Det styrker bransjen å være organisert og stå samlet om sakene vi jobber med, spesielt i vanskelige tider og ikke minst i det grønne skiftet markedet nå skal gjennom. Nytten og viktigheten av å tilhøre en bransjeforening merker man spesielt når det kreves ending for å være relevant og konkurransedyktig. 

Det har vært et arbeidskrevende år. Arbeidet innen fagutdanning, læreplasser, standardisering, digitalisering, sirkulær økonomi samt endringer i lovverk og forskrifter har stått øverst på listen. Vårt arbeid med lover, forskrifter og standarder er helt avgjørende for å ivareta bransjens interesser og sikre gode rammebetingelser. Medlemskapet i VKE skal gjøre det mer forutsigbart å være bedrift i vår bransje. Vårt arbeid sammen med BNL-fellesskapet og NHO skal bistå deg som arbeidsgiver, bransjeaktør og forenkle din hverdag.

Vi takker for samarbeidet i 2021 og ønsker en riktig god jul og et godt nytt år!

Varm julehilsen fra
Thor og Espen

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: