Kurs innen HMS for kulde- og ventilasjonsbransjen

Illustrasjonsfoto Trainor.

VKEs medlemmer får nå 20 % rabatt på klasseromskurs, webinar og e-læring fra Trainor. Tilbudet omfatter kurs som gir dokumentert kompetanse for arbeid med elektriske anlegg, adferd i eksplosjonsfarlige områder og varme arbeider.

VKE har inngått rammeavtale med Trainor Elsikkerhet AS. Det betyr at alle medlemsbedrifter av VKE får 20 % rabatt på klasseromskurs, webinar og e-læring fra Trainor. Avtalen sikrer også faste rater på bedriftsinterne kurs.

Trainor er et kompetanseselskap med over 30 års erfaring med opplæring til ventilasjon-, kulde- og energibedrifter over hele Norden.

– Kompetanse om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er både lovpålagt og helt nødvendig for en seriøs næring. Med denne avtalen kan VKE tilby en god rabatt på kurs av høy kvalitet til sine medlemmer. Dette er kompetanse som skal fornyes jevnlig og det er mye å spare på å bruke medlemsfordelene her, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Kurs for helse, miljø og sikkerhet for arbeid på kulde- og ventilasjonstekniske anlegg
Internkontrollforskriften setter krav til at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter og at de er oppdatert på den faglige utviklingen. Arbeidstakerne skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon. Kompetansen og formelle kvalifikasjoner skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem.

Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg (FSE) stiller krav til at alle som skal jobbe i nærheten av elektriske anlegg har vært gjennom nødvendig sikkerhetsopplæring. Det stilles krav til at aktivitetene ved elektriske anlegg skal være tilstrekkelig planlagt og nødvendige sikkerhetstiltak iverksatt for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier. Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal derfor ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

DSB anbefaler nettbasert FSE-opplæring
Selv i en pandemi, må årlig FSE gjennomføres, melder DSB. Men de forlenger utsettelsen av den praktiske førstehjelpsdelen, og anbefaler at du tar FSE-opplæringen som nettkurs med inkludert teoretisk førstehjelp.
Les mer.

FSE-kurs
Årets e-læringskurs tar deg med til en spesialutviklet 3D-verden der vi gjenskaper arbeidssituasjonene duer satt til å utføre. Engasjerende, lærerikt og effektivt!
Les mer.

Kurs i varme arbeider
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Dette er et nytt kurs som er godkjent av Brannvernforeningen, gyldig i 5 år og oppfyller myndighetenes krav. Er du nysgjerrig på hvordan dette kurset er?
Les mer.

Sikker adferd i Ex-områder
Jobber du med brannfarlige kuldemedier eller i et eksplosjonsfarlig område?
Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inni et Ex-område. Kurset er skreddersydd for ikke-elektropersonell som skal ha adgang til eller utføre arbeid i områder som er eksplosjonsfarlige.
Les mer.

Benytt deg av medlemstilbudet
Registrer bedriften for å benytte deg av medlemstilbudet. Når Trainor har registrert bedriften og kontaktperson får du tilsendt brukerinformasjon for bedriftsprofilen på Trainor.
Registrer bedriften her.

Flere nyheter

  1. Varmepumper sentralt i Kraftløftet

    I slutten av september leverte NHO og LO en felles strategi for energieffektivisering, varmepumper i bygg og lokal solkraftproduksjon. – Strategien er en driver for betydelig satsing på enøk for å redusere kraftbehovet til bygg og industri og frigi elektrisitet til andre formål enn oppvarming, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: