Læreplan for kulde- og varmepumpeteknikk på høring

Publisert

Nå er læreplanen for Vg3 kulde- og varmepumpemontør på høring med frist 25. april. Læreplanen inneholder nye viktige kompetansemål for fremtidens kuldetekniker. Nye sentrale mål er å risikovurdere arbeidsoppgaver samt installere og terminere elektriske komponenter og utstyr til kuldemaskinen.

Kulde- og varmepumpeknikk er et spennende lærefag som favner bredt og hele tiden er i utvikling. Her blandes kuldeteknikk, elektro og automatisering sammen på utallige anvendelsesområder. Systemforståelse og interessante arbeidsoppgaver er et kjennetegn, så dette er en fagutdanning for dem som er teknisk interessert, ansvarsbevisst og selvstendig. Læreplangruppen Vg3 kulde- og varmepumpemontørfaget ble ledet av Pål Haukeland i Therma Bergen AS. Nå har Utdanningsdirektoratet sendt læreplanen på høring.

Aktiv deltakelse fra VKE
Læreplangruppene har med stor deltagelse fra VKE-bedrifter jobbet for at kompetansemålene i læreplanene svarer til bransjen behov og forventninger til fremtidens fagarbeidere på kulde- og varmepumper, i tråd med fagfornyelsen.

Hva er nytt
Noen av endringene er at helse, miljø og sikkerhet er i større grad vektlagt enn tidligere. Spesielt viktig har det vært å få inn kompetansemål knyttet til elsikkerhet og arbeid på maskiner i henhold til maskinforskriften samt risikovurdere og korrekt håndtering av kuldemedier.

Utdanningsdirektoratet har reist spørsmål om faget i Vg3 bør bytte navn fra Kulde- og varmepumpemontørfaget til Kulde- og varmepumpeteknikkfaget. Navnet på lærefaget skal beskrive innholdet. I tillegg skal navnet kommunisere godt til både elever og arbeidsliv.

– VKE støtter navneendringen til Kulde- og varmepumpeteknikkfaget og at yrkesbetegnelsen på fagarbeideren blir Kulde- og varmepumpetekniker, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

Viktig med innspill
– Kvaliteten på utdanningen er avhengig av gode læreplaner og her er konstruktive høringsinnspill viktig, sier Rønning. Bransjen oppfordres til å sende høringssvar.

– Med den nye læreplanen vil bransjen få utdannet høyt kompetente kulde- og varmepumpeteknikere som imøtekommer fremtidens krav til miljø, sikkerhet og lønnsomhet, avslutter Rønning.

Her kan du lese læreplanen og gi innspill.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: