Loddeprøve for f-gass-sertifikat kategori II

Loddeprøve blir obligatorisk på den praktiske eksamen f-gass kategori II,

Fra 1. juli 2022 blir det obligatorisk loddeprøve på den praktiske eksamen også for f-gass kategori II, slik det er for kategori I i dag.

Hittil har man sluppet å bli prøvet i hardlodding i den praktiske eksamen for f-gass-sertifikat i kategori II. Fra 1. juli 2022 blir det obligatorisk loddeprøve, noe som bringer den norske sertifiseringen på linje med sertifiseringskravet f-gassforordningen.

Krav og vilkår for sertifisering
Isovator er nasjonalt sertifiseringsorgan iht. f-gassforordningen som beskrevet i produktforskriftens kap. 6a 'Regulering av fluorholdige stoffer'. Forordningen setter minstekrav og vilkår for sertifisering av personer. Den obligatorisk loddeprøven i kategori II innføres for å vurdere om kandidaten har den nødvendige kompetansen til å lodde lekkasjefrie sammenføyninger på metallrør, rørledninger og komponenter som kan brukes i kulde-, klima- eller varmepumpeanlegg.

Hva er hardlodding?
Hardlodding (også kalt slaglodding og kapillarlodding) er loddemetoden som benyttes av kulde- og varmepumpemontører for å lage permanente sammenføyninger. Dette er en operasjon der rørene som skal loddes, varmes opp til en temperatur høyere enn 450 °C og tilføres et tilsettmateriale. Hardlodding utføres med åpen flamme fra gassbrenner med en gassblanding av acetylen og oksygen og gjerne med egnet dekkgass og bakgass.

Nødvendig kompetanse
De som skal utføre permanente sammenføyinger på kulde- og varmepumper må være kjent med gjeldende regelverk knyttet til HMS. Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FTPU) stiller krav om hardloddesertifikat for den som utfører hardlodding på sammenføyninger i kategori II eller høyere.

Det er ikke krav til sertifikat på sammenføyninger i kategori I etter FTPU selv om sammenstillinger er i kategori II (dette har ingenting med kategoriene i f-gass-sertifikatet å gjøre). Det er derfor aldri krav til sertifikat på hardlodding av DN 25 rør eller mindre.

Komponentene i de fleste serieproduserte kuldeanlegg og varmepumper til privathusholdning og storkjøkken er i kategori I eller lavere og det er ikke krav om hardloddesertifikat. Men det er likevel krav om nødvendig kompetanse på hardlodding og varme arbeider.

Personer som utfører hardlodding må også ha kunnskap om hvilke legeringer som kan benyttes som tilsatsmaterialer med aktuelle med kuldemedier og smøremidler. Dette er et krav i kuldestandarden NS-EN 378.

Hva med hardloddesertifikat?
Det er en viss usikkerhet i bransjen om når det er krav til hardloddesertifikat. VKE har utarbeidet en veiledning som gir svar på når det er krav til hardloddesertifikat ved lodding på komponenter i kuldeanlegg og varmepumper. Veiledningen finner du her.

Varme arbeider
Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr, dvs. arbeidsoppgaver som kan medføre brann. Alle som utøver varme arbeider må ha godkjent varme arbeider-sertifikat. VKE har inngått rammeavtale med Trainor Elsikkerhet AS som gir medlemsbedrifter 20 % rabatt på kurs i varme arbeider som er godkjent av Brannvernforeningen, gyldig i 5 år og oppfyller myndighetenes krav. Informasjon om kurs i varme arbeider finner du her.

Slik er hardloddeprøven
Til nå har prøving av loddeferdigheter bare blitt gjort for f-gass kategori I. Denne prøven har gått ut på å:

  • vise bruk av gassdrevet loddeapparat (tenne og regulere flamme) lodde et rørstykke
  •  trykkteste det til 10 bar for å vise at loddingen er tett

Nytt hardloddekurs
Varmepumpeforeningen har utviklet et dagskurs for de som ikke har kompetanse på hardlodding og varme arbeider, eller erfaring med dette.

– Vi har mange på våre kurs som ikke har bakgrunn fra kjølebransjen. Hvis du ikke kan dokumentere at du har kompetanse på hardlodding, må du ta hardloddekurs i forkant av våre f-gass-kurs, opplyser kursansvarlig Einar Gulbrandsen.

Kravet til loddeprøve har ikke tilbakevirkende kraft. Endringen påvirker bare de som tar f-gass-sertifikat for første gang. Alle som tar f-gass-sertifikat før 1. juli neste år, slipper hardloddeprøven.

NOVAP setter opp de første hardloddekursene før sommeren 2022. VKE-medlemmer får rabatt på kurs i regi av NOVAP, husk å oppgi at du er ansatt i en bedrift som er VKE-medlem ved kurspåmelding.

Flere nyheter

  1. Rammeavtale for juridiske tjenester

    VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

  2. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

    Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: