Hvem bør velges til VKEs styre?

Medlemskap

Publisert

Lars Berge leder valgkomiteen i VKE som skal fremme forslag til tillitsvalgte i VKEs styre.

VKE er kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsbransjens viktigste talerør og pådriver. Som bransjeforening for 227 medlemsbedrifter over hele landet, jobber vi for bransjens rammebetingelse, utdanning, rekruttering og kompetanse. Ønsker du å være med å styrke VKE eller kjenner du noen som bør stille til styret?

VKE er en bransjeforening i Byggenæringens landsforening (BNL) og tilsluttet NHO. VKE er representert i de styrende/tillitsvalgte organer i BNL. På årsmøtet 29. april skal nye personer velges til styret.

Flere på valg
I august ble Knut Skogstad og Jens Petter Burud konstituert som henholdsvis styreleder og nestleder frem til neste styrevalg på årsmøtet. I tillegg til valg av styreleder og nestleder er to styremedlemmer på valg og ett varamedlem.

Valgkomiteen ønsker innspill på gode kandidater. Det er viktig for foreningen at styret speiler vår medlemsmasse knyttet til kjønn, geografi og type bedrift.

– Det er viktig for VKEs arbeid for medlemmene at vi fortsatt har et aktivt styre sier Lars Berge, leder valgkomiteen. Øvrige medlemmer av valgkomiteen er Tor Brekke, John Georg Storvik, John Richard Gundhus og Kjetil Thuv.

Kandidatforslag sendes til valgkomiteens leder lars.berge@systemair.no innen 1. februar.

Dagens styre
Styreleder velges særskilt og nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år. Styret består i dag av:

  • Leder: Knut Skogstad (Flexit), 2020 – 2022
  • Nestleder: Jens Petter Burud (Caverion Norge), 2020 – 2022
  • Henning Friis (Luftkvalitet), 2020 – 2022
  • Pål Haukeland (Therma Bergen), 2019 – 2021
  • Roy Holmen (Arctic Kulde), 2019 – 2021
  • Bjørn-Osvald Skandsen (Systemair), 2020 – 2022
  • 1. vara: Stein Terje Brekke (Therma Industri), 2019 – 2021
  • 2. vara: Frank Øen (Øen Kuldeteknikk), 2020 – 2022

Om VKE
VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi samler bedrifter som driver innen ventilasjons-, kulde- og varmepumpeteknisk virksomhet i Norge. Gjennom Byggenæringens Landforening (BNL) er VKE tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). VKE har 227 medlemmer med til sammen 3 500 ansatte og en årlig omsetning på 10,5 milliarder kroner. VKE er den ledende bransjeorganisasjonen til støtte for bærekraftig utvikling av ventilasjon, kulde og energi.

VKE jobber for medlemmenes rammevilkår i næringslivet, og fungerer som et bindeledd mellom bedriftene og myndighetene. Foreningen fungerer som et talerør for medlemmene, og samtidig en respektert partner og bidragsyter inn i en bærekraftig fremtid. Sammen står bransjen sterkere enn enkeltvis.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: