Nordlandsmodellen er reddet

Publisert

Kulde- og varmepumpeelever konkurrerer under Skole-NM 2019.

Kuldeutdanningen i Nordland har i mange år hatt en annen modell for utdanningen enn resten av landet. Fra høsten 2021 sto Nordland i fare for at tilbudet ville bli borte, den eksisterende bestillingen fra fylkeskommune var bare gyldig ut skoleåret 2020/2021. VKE kontaktet fylkeskommunen og nå er utdanningstilbudet reddet.

Nordlandsmodellen
Siden høsten 2012 har Sortland videregående skole tilbudt opplæring i programområdet Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk. Elever som ønsket å ta fagbrev som kuldemontør måtte fullføre Vg2 Automatisering og så ta programfagene underveis i læretiden i bedrift. Modellen har fungert godt, og de siste årene har det blitt utdannet fem til åtte kuldemontører årlig.

Manglet oppdragsbrev
I januar 2021 var det en observant rådgiver i Nordland fylkeskommune som la merke til at det ikke var sendt ut oppdragsbrev og tiden var i ferd med å løpe ut . Konsekvensen av dette ville vært at fylkeskommunen stod uten utdanningstilbud for kulde- og varmepumpemontører fra høsten 2021. I et fylke med så mye industri som er helt avhengig av tjenestene kuldebransjen leverer, kunne dette ført til en stor mangel på faglært arbeidskraft.

– Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE skrev umiddelbart et brev til fylkeskommunen. VKE tok også kontakt med Nelfo Nordland og NHO Nordland for å få støtte fra lokale krefter. Sammen fikk vi raskt frem alvoret i situasjonen og fylkeskommunen handlet raskt. – Ekstra gledelig er det også at fylkeskommunen har fått med seg det nye programfaget i ventilasjonsteknikk, slik at dette også blir et tilbud sier Rønning.

Skolene
Tilbudet innen det nye programområdet Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk vil bli gitt ved to skoler i Nordland. Bodin vgs vil få ansvaret for de elevene som tar fagbrev som kulde- og varmepumpetekniker, mens Saltdal vgs får ansvaret for ventilasjonsteknikerne.

Tilbudet innen kulde- og varmepumpeteknikk vil bli gitt fra høsten 2021, med hjelp fra eksisterende faglærer på Sortland vgs. Tilbudet innen ventilasjonsteknikk vil bli gitt fra høsten 2022.

Videre utvikling av tilbudet
– Det optimale resultatet hadde vært om vi fikk etablert en ordinær linje for Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE. – Men at vi fikk reddet denne modellen gjør at Nordland fremdeles har et tilbud til elever som ønsker å jobbe i kuldebransjen fortsetter han.

– For å etablere utdanningstilbud som ikke eksisterer i dag er fylkeskommunen helt avhengig av at det tilbys læreplasser ute hos bedriftene. Dersom VKE og bedriftene i fylket klarer å få på plass en læreplassgaranti for elevene ved en slik linje, så er sjansene store for at vi skal klare å få etablert dette avslutter Lexow.

En lærling er en god og lønnsom investering
En ungdom tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap. Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for bedriften, og bidrar ofte direkte til inntekter. Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre fremtiden for kulde-, varmepumpe og ventilasjonsbransjen. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis. Bedriften styrker sitt omdømme gjennom å ta inn lærlinger.

Bransjens fremtid er bedriftenes ansvar
Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene. Om bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrevet, å skaffe seg jobb er lærlingens ansvar. 

Last ned VKE Lærlingbrosjyre.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: