Nytt kurs for praksiskandidater ‒ Ventilasjonstekniker

Kan du tenke deg å ta fagbrev som ventilasjonstekniker ved å være med på teori­forberedende kurs? OTDE og VKE setter nå opp et nytt kurs til høsten.

Ventilasjonstekniker er en ny fagutdanning innen elektrofag. For dem med lang relevant erfaring er det mulighet til å ta fagbrev uten opplæring i skole og læretid i bedrift. Dette kalles praksiskandidatordningen.

Kravet for å melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat er at du må dokumentere minst 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen (praksiskandidateksamen) med kompetansemål fra læreplanen i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget, før fagprøven kan avlegges.

Oppstart og varighet
OTDE og VKE vil fra tirsdag 19. oktober 2021 starte teoriforberedende kurs i ventilasjonsteknikkfaget. Kurset vil gå over ca. 30 uker, med tverrfaglig eksamen sommeren 2022.

Kursets varighet vil være 120 timer fordelt over én kveld per uke, med ca. 4 undervisnings-timer per kveld.

Krav til forkunnskaper
Å kunne regne i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget innebærer å utføre matematiske beregninger og vurdere resultater i forbindelse med planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Det vil også si å foreta lufttekniske beregninger i et ventilasjonsanlegg. Det innebærer også å kunne hente informasjon om fysiske størrelser ut av tabeller og diagrammer. Kursdeltaker må ha grunnleggende forkunnskaper i praktisk matematikk.

Noen relevante lenker for kontroll av forkunnskaper:
https://www.kompetansenorge.no/test-deg-selv/
https://ndla.no/nb/subject:1:4c20c255-cf86-44b7-b628-950a4911c686/

Undervisningsmateriell
Tilgang til nødvendig undervisningsmateriell vil bli gitt på kurset. Kursdeltaker stiller med egen PC.

Det er en fordel om kursdeltaker har kjennskap til NEMITEKs kompetansebibliotek med Ventøk-serien, SINTEF Byggforskserien, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og Maskinforskriften.

Sted
Kurset holdes i OTDEs lokaler i Farexvegen 7 på Frogner utenfor Oslo. Det legges også opp til fjernundervisning via web. 

Kursavgift
Kursavgiften er kr 25.500,-.

For VKEs medlemsbedrifter gis det 20 % rabatt og kursavgiften er kr 20.400,-.

Påmelding
Kurset har en kapasitet på 24 kursdeltakere. De som står på venteliste og VKEs medlemsbedrifter har prioritet.

Påmeldingsfrist er 5. oktober 2021. Vi tar forbehold om å avlyse kurset dersom det ikke blir nok påmeldte.

Påmelding gjøres ved å sende epost til marianne@otde.no.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: