Sterkere klimamarked enn ventet

Publisert

Illustrasjonsfoto: Prognosesenteret.

– Klimamarkedet har utviklet seg litt sterkere enn ventet gjennom pandemien. Det skyldes først og fremst at igangsettingen av nye yrkesbygg ikke ble så lav som mange fryktet, men etterspørselen etter nye boliger har også vært solid, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Etter et år med nedgang, peker pilene oppover igjen i år, med en volumvekst i byggemarkedet samlet sett på 3,4 %. Oppturen ser imidlertid ikke ut til å vare lenge. Fra 2022 ventes det igjen nedgang, men ikke av det kraftige slaget. Det er boligbyggingen som går ned. Nye yrkesbygg får en flat utvikling, mens ROT-markedene vokser og modererer fallet i totalmarkedet. Vi venter en nedgang på rundt 1 % i hvert av de to neste årene, målt i faste priser.

Økonomien hentet seg godt inn
Koronapandemien og strenge smitteverntiltak har preget norsk økonomi, men selv om pandemien ikke er over ennå, har økonomien hentet seg godt inn igjen. Vaksinasjonsgraden øker og pr. september er om lag 2/3 av befolkningen fullvaksinert, mens om lag 75 % har fått minst én dose. Regjeringen har opphevet sentralt pålagte smitteverntiltak i slutten av september. Opphentingen i økonomien gikk noe tregt denne våren grunnet nye nedstenginger i 1. kvartal, men aktiviteten tok seg betydelig opp i sommer. I juni var verdiskapingen på om lag samme nivå som før pandemien.

Norges Bank hevet renta i september, og justerte samtidig rentebanen litt oppover. Rentehevingene vil ha en dempende effekt på investeringer og forbruk de kommende årene, men vil komme samtidig med solid vekst i økonomien og forbruket vil likevel å ta seg opp i år. Myndighetenes krisepakker har trolig forhindret en større nedgang i næringslivet under pandemien.

– Vi venter at det gjennom hele prognoseperioden vil det være økt ombygging av kontorlokaler for å tilpasse arealene til nye arbeidsformer. Enkelte melder om at pandemien har ført til ønsker om cellekontor hvis arbeidstakere kreves å komme tilbake til det fysiske kontoret, mens andre melder om at kontorene trolig vil bygges om til å være sosiale soner med stort sett møterom og færre individuelle plasser. Uansett hvilke løsninger det blir, virker det å føre til økt etterspørsel etter ombygging, sier Lexow.

Material- og fraktkostnader bekymrer
Den sterke veksten i materialkostnadene vil føre til at byggekostnadsveksten i 2021 trolig blir den høyeste siden 2007, og kan dempe utviklingen i samlet byggproduksjon. Selv om vi venter at materialkostnadene vil korrigere seg nedover fra slutten av 2021 og utover i 2022, vil trolig ikke hele prisveksten korrigeres slik at kostnadsnivået forblir høyere enn det som var vanlig før pandemien.

Markedet for nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg er beregnet til ca. 12,1 mrd. kroner i 2020. Aktiviteten var omtrent uendret fra 2019, og klimamarkedet har utviklet seg litt sterkere enn ventet gjennom pandemien.

– Det ligger likevel an til omsetningsvekst for næringen sett under ett, ettersom eventuell prisvekst kommer på toppen av den volumveksten som prognosene viser, avslutter Lexow.

VKEs markedsrapport høst 2021
VKE Markedsrapport for klimamarkedet gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS.

Med klimamarkedet mener vi markedet for installasjon og vedlikehold av ventilasjons- og kulde-/varmepumpeanlegg, inkludert automatikk og produkter. I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og i prosesskjøling i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten.

Les hele markedsrapporten på medlemssiden (krever innlogging).

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: