VKE

Innhold

VKE Årsmøte 29. april 2021

Medlemskap

Publisert

Årsmøte i VKE fra glanstiden før korona.

VKE Årsmøte holdes 29. april 2021 kl. 13.00 – 14.15. VKE Årsmøte arrangeres elektronisk.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og forbeholdt VKE medlemsbedrifter. Senest tre uker før årsmøtet sender vi saksdokumentene til medlemmene. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være kommet til styret innen 1. april.

Frist for påmelding til Årsmøtet er 15. april.

Meld deg på her.

Lenke til årsmøtet i Microsoft Teams blir sendt ut til påmeldte medlemmer i god tid.

Flere nyheter