Julehilsen fra VKE

Publisert

Snart ringes julen inn, året går mot slutten og vi kan igjen senke skuldrene og nyte en velfortjent juleferie. VKE ønsker å sende alle en julehilsen og fortelle hva vi har arbeidet med i året som har gått.

VKE ønsker å sende alle en julehilsen og fortelle hva vi har arbeidet med i året som har gått.

Et år i motbakke
2022 ble ikke helt som noen kunne forestilt seg. Selv om koronasituasjonen kom under kontroll har nye utfordringer rammet bransjen. 2022 ble dessverre et år preget av kriser som gjør fremtiden mindre forutsigbar. Krigen i Ukraina, energipriser og spesielt strømprisen har skutt i været og gjort situasjonen veldig vanskelig for mange. Strømstøtte og energitilskuddsordningen samt fastprisavtaler til bedriftene som ikke ser ut til virke som Regjeringen hadde håpet. Vi som har jobbet med energieffektivisering i alle år, vet at strømkrisen må løses med enøk. De historiske høye strømprisene vi nå opplever gjør mange gode energitiltak lønnsomme. Våre medlemsbedrifter leverer løsningene som får ned energibehovet, effekttoppene og samtidig sikrer godt inneklima. Sånn sett kan krisene lede til en ny gullalder for enøkløsninger som varmegjenvinning, varmepumper og energistyring.

Selv med en vanskelig situasjon for bygg- og anleggsbransjen med renteøkninger og høye byggekostnader melder ikke våre medlemmer om ordrenedgang. Men vi må være forberedt på fallende byggproduksjon også neste år. Det er markedet for nye boligbygg som bidrar mest negativt, men ROT-markedene vil fortsetter å vokse.

VKE – en bransjeforening i vekst
I løpet av året har VKE fått flere nye medlemmer. Bransjen står sterkere når flere bedrifter velger å organisere seg og å stå sammen om sakene som er viktig for medlemmene. Nytten og viktigheten av å tilhøre en bransjeforening merker man spesielt når det kreves endring for å være relevant og konkurransedyktig.

Flere lyspunkter
Til tross for kriser så har det vært et år med mange gode resultater. Spesielt må det nevnes at de første fagbrevene i ventilasjonsteknikkfaget er på plass. Etter å ha arbeidet systematisk siden 2015 med å få det nye fagbrevet på plass gjør det oss veldig stolte å endelig se resultatet. Dette sier noe om hvor langsiktig man må jobbe med det offentlige utdanningstilbudet.

Oppgaver i kø
Arbeidet innen fagutdanning, læreplasser, standardisering, digitalisering, sirkulær økonomi samt endringer i lovverk og forskrifter har stått øverst på listen over oppgaver. Vårt arbeid med lover, forskrifter og standarder i BNL-fellesskapet er helt avgjørende for å ivareta bransjens interesser og sikre gode rammebetingelser. Å ha NHO og BNL i ryggen gir VKE reell påvirkningskraft.

Vi takker for samarbeidet i 2022 og ønsker en riktig god jul og et godt nytt år!

Julehilsen fra
Thor og Espen

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: