Nedgang i klimamarkedet neste år

Publisert

Foto: Illustrasjonsfoto: Prognosesenteret.

VKEs markedsrapport viser at norsk økonomi er preget av høy aktivitet, men høy inflasjon, renteøkninger og høyere energiutgifter demper vekstutsiktene i klimamarkedet. – Vi venter nedgang neste år før vi igjen får vekst, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

VKE legger frem markedsrapporten for høsten med markedsprognose frem mot 2024. Rapporten viser at norsk økonomi er preget av høy aktivitet og lite ledig kapasitet. Krigen i Ukraina har ført til stor usikkerhet i mange markeder internasjonalt. De høye olje- og gassprisene gir Norge store eksportinntekter, men svakere vekst globalt og høy inflasjon demper vekstutsiktene ellers. Inflasjonen i Norge nådde i sommer det høyeste nivået siden slutten av 80-tallet. Renteøkninger og høyere utgifter til strøm, drivstoff og matvarer spiser av husholdningenes disponible inntekt reduserer etterspørselen etter varer og tjenester fra husholdningene.

Markedet for nye boligbygg trekker ned
Renteøkninger og høye byggekostnader ventes å føre til fallende byggproduksjon inneværende år og neste år, mens det ser ut til å lysne igjen med vekst i 2024. De nye prognosene for byggemarkedet er nedjustert sammenlignet med vårens prognoser, men det er ikke drastiske endringer. Det er fortsatt en forventning om at det er markedet for nye boligbygg som bidrar mest negativt i prognoseperioden. Når vi kommer til 2024 ligger det an til en vekst igjen for byggmarkedet.

– Nye yrkesbygg ventes også nedgang i produksjonsverdien i år og neste år, før nivået tar seg opp i 2024. ROT-markedene fortsetter å vokse år for år i våre prognoser, men den forventede veksten er noe nedjustert sammenlignet med vår forrige prognose, sier Lexow.

Nedgang i klimamarkedet for bygg neste år
Markedet for nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg er beregnet til 12,8 mrd. kroner i 2021. Aktivitetsnivået var dermed omtrent uendret fra de foregående årene. Aktiviteten i klimamarkedet tilknyttet bygg ventes å øke med 2,9 % i år, før en nedgang på 3,9 % i 2023. Deretter ventes en svak vekst på 0,3 % i 2024.

– Prognosen for 2023 er nedjustert pga. svingningene i aktiviteten, spesielt tilknyttet nye yrkesbygg. Vi venter økt aktivitet tilknyttet nye yrkesbygg i år, men en nedgang neste år. Høye priser på materialer, i kombinasjon med et økende behov for å redusere energibruk og utslipp vrir nybyggetterspørselen over mot ROT-markedet, avslutter Lexow.

VVS-fagene med økt andel
Kalkulasjonsprisene for VVS-fagene i nybygg har igjen økt sin andel for de utvalgte byggtypene, noe som viser betydningen av den verdiskapningen VVS-installasjoner står for.

I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og i prosesskjøling i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten.

VKEs markedsrapport høst 2022
VKE Markedsrapport for klimamarkedet gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS.

Med klimamarkedet mener vi markedet for installasjon og vedlikehold av ventilasjons- og kulde-/varmepumpeanlegg, inkludert automatikk og produkter. I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i yrkesbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og i prosesskjøling i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten.

Les hele markedsrapporten på medlemssiden (krever innlogging).

Flere nyheter

  1. Varmepumper sentralt i Kraftløftet

    I slutten av september leverte NHO og LO en felles strategi for energieffektivisering, varmepumper i bygg og lokal solkraftproduksjon. – Strategien er en driver for betydelig satsing på enøk for å redusere kraftbehovet til bygg og industri og frigi elektrisitet til andre formål enn oppvarming, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: